Imigranci

Cudzoziemcy uzupełniają rynek pracy, nie zabierając zatrudnienia Polakom

W Polsce pracuje i odprowadza składki ponad milion cudzoziemców – powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i pracy, powołując się na dane ZUS. Wskazała, że „ręce do pracy są potrzebne, cudzoziemcy uzupełniają rynek pracy, nie zabierając pracy Polakom”. 

W ubiegłym tygodniu MRiPS podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec czerwca wyniosła 4,9 proc., o 0,2 pkt. proc. mniej niż w maju. Według danych resortu w czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych.

– Potrzebne są ręce do pracy i też obywatele, m.in. Ukrainy, którzy przybyli po wybuchu wojny, uzupełniają ten rynek. Obcokrajowcy absolutnie, przy tak niskim bezrobociu, nie zabierają nam pracy. Uzupełniają. Możemy wręcz osiągnąć efekt synergii, korzyści dla obu stron – powiedziała.

Wskazała na mówiące o odprowadzanych składkach dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Ponad milion osób, dokładnie tak,  Widzimy też po kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, że te zatrudnienia są zgodne z Kodeksem pracy. Co nas przede wszystkim cieszy – dodała. Zapewniła, że jest to cały czas monitorowane.

– Jest to uzupełnienie i może to być pozytywny impuls dla polskiej gospodarki, przede wszystkim patrząc przez inwestycje strategiczne, czyli potężne środki, które trafiają do samorządów na realizację różnorakich zadań, takich odbudowujących Polskę po pandemii – wskazała. – Ręce do pracy są potrzebne, cudzoziemcy uzupełniają rynek pracy, nie zabierając pracy Polakom – podkreśliła Maląg.

We wtorek (12 lipca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na Twitterze, że w czerwcu liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS przekroczyła 1 mln osób. – Na koniec pierwszego półrocza 2022 r. składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzało ponad 1,011 mln obcokrajowców. 729 tys. z nich to obywatele Ukrainy – podał ZUS.

Źródło: bydgoszcz.tvp.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

12 lipca 2022