News

Caritas Europa przeznaczyła 100 mln euro na pomoc Ukrainie

W Warszawie odbyło się spotkanie uczestników Caritas Partners Meeting i Forum Dobroczynności. Przedstawiciele przyjechali m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Australii czy Korei.

W czasie środowego (15 czerwca) briefingu prasowego sekretarz generalna Caritas Europa Maria Nyman powiedziała, że z powodu wojny, Ukrainę opuściło ponad 7 mln osób oraz ok. 8 mln swoje mieszkania, co oznacza, że jeden na trzech Ukraińców musiał opuścić swój dom.(…) Zniszczenia w Ukrainie szacowane są na 100 mld dolarów. W związku z tym nasza pomoc będzie trwała długo – zapowiedziała.

Zwróciła uwagę, że rodzina Caritas działa w 160 krajach na świecie, w tym w Europie w 46 państwach. Najwięcej uchodźców dotarło do Polski, gdzie Caritas natychmiast zaczął działać, świadcząc pomoc.

„Sieć Caritas Europa na pomoc Ukrainie przeznaczyła już 100 mln euro” – powiedziała dyrektor Caritas Europa ds. współpracy międzynarodowej i humanitarnej Silvia Sinibaldi. Wspomniała, że kraje graniczące z Ukrainą również „wdrożyły apele pomocowe, które zostały poparte przez konfederację, co oznacza pełne finansowanie”. „Każdy z europejskich Caritasów wdrożył także indywidualne kampanie” – dodała.

Pierwsza zbiórka

Dyrektor Caritasu Polska ks. dr Marcin Iżycki poinformował, że wartość pierwszego apelu, trwającego dwa miesiące, wyniosła ponad 5,3 mln zł, czyli ponad 1,2 mln euro.

„Zebrane środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin oraz prowadzenie transgranicznego hubu dla transportów humanitarnych w porozumieniu z Caritasem Ukraina i Caritas Spes” – powiedział ks. dr Iżycki.

Druga zbiórka

Poinformował, że „drugi apel humanitarny dotyczący dalszej pomocy Ukrainie został ogłoszony w ramach Forum Dobroczynności. „Zaplanowany został na kwotę ponad 15 mln euro, czyli ok. 70 mln zł. Wsparcie będziemy realizować w Polsce głównie za pośrednictwem naszych 32 centrów pomocy migrantom i uchodźcom funkcjonujących w całym kraju” – powiedział dyr. Caritas Polska.

Wyjaśnił, że pieniądze zostaną przeznaczone „na bezpośrednie jednorazowe wsparcie dla rodzin, ale także wsparcie w obszarze bezpiecznego schronienia – na organizację pomocy psychologicznej, prawnej, pomocy wejścia na rynek pracy czy naukę języka polskiego lub organizację opieki nad dziećmi”.

Poinformował, że działa także specjalna infolinia dla osób, które chcą uzyskać pomoc materialną i psychologiczną. „Obsługują ją dwie osoby. Codziennie dzwoni na nią ponad 1,5 tys. potrzebujących żywności i środków higieny oraz informacji na temat możliwość wyjazdu czy zakwaterowania w innym bezpieczniejszym miejscu” – powiedział ks. Wiaczesław Gryniewicz. Przyznał, że niektórzy także dziękują za otrzymane wsparcie.

Źródło: oprac. za misyjne.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

16 czerwca 2022