Seniorzy

Bydgoszcz. Z zaangażowaniem wspierają seniorów

Prezydent Rafał Bruski spotkał się 16 lutego z wolontariuszami Korpusu Wsparcia Seniorów. Dzięki ich bezinteresownemu zaangażowaniu, osoby starsze w potrzebie otrzymują wsparcie i pomoc.

Program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” funkcjonuje w Bydgoszczy od 2022 roku i polega na zapewnieniu wsparcia seniorom w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Wdrażały go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Biuro Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Do realizacji zaangażowano 14 wolontariuszy, w tym jedną osobę niepełnoletnią, która udzielała pomocy wraz ze swoim opiekunem oraz 24 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

– Empatia, wzajemne zrozumienie i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka – to wartości tak bardzo dziś potrzebne i warte pielęgnowania. Nie trzeba jednak przypominać o tym osobom, które zdecydowały się bezinteresownie poświęcić swój czas seniorom potrzebującym codziennej pomocy, chwili uwagi, czasem po prostu serdecznej rozmowy. Najprostsze potrzeby nie gasną przecież z wiekiem. Bardzo dziękuję za Państwa udział w bydgoskiej edycji „Korpusu Wsparcia Seniorów” w 2022 rok – programu który nie tylko niesie wymierną pomoc, ale także popularyzuje ideę wolontariatu. Wobec planów kontynuacji projektu, dziękuję także za znaczący wkład w rozwijanie najlepszych praktyk, związanych z adekwatnym i racjonalnym wsparciem, udzielanym starszym i samotnym osobom – mówił podczas spotkania w ratuszu prezydent Rafał Bruski.

Świadczone usługi wolontariacie w ramach programu odbywały się cyklicznie i miały charakter systematycznego wsparcia, które polegało w szczególności na:

  • wspólnym wychodzeniu na zakupy, zaopatrzeniu seniora w artykuły pierwszej potrzeby, w tym, środki czystości i higieny, żywność
  • wspólnych spacerach, w tym również wyprowadzaniu psa
  • towarzyszeniu seniorowi w placówkach służby zdrowia
  • współtowarzyszeniu – wspólne rozmowy
  • wspólnym przygotowywaniu posiłków
  • drobnych pracach porządkowych, w tym wynoszeniu śmieci

Korpus Wsparcia Seniorów jest dofinansowywany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Źródło: oprac. za bydgoszcz.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

20 lutego 2023