Bez kategorii

Bydgoszcz. Mapa bezdomności – raport Straży Miejskiej

Strażnicy miejscy posiadają listę miejsc, gdzie przebywają bezdomni. Jest ich w Bydgoszczy około dwudziestu. Funkcjonariusze SM docierają do nich i starają się pomóc, szczególnie kiedy temperatura spada poniżej zera.

Bydgoska straż miejska przedstawiła raport ukazujący działania na rzecz pomocy osobom bezdomnym, które szczególnie zimą są narażone na sytuacje zagrażające ich życiu i zdrowiu. Aby robić to skutecznie, muszą znać miejsca ich pobytu. Dlatego od wielu lat przyjętą i sprawdzoną procedurą jest tworzenie w Straży Miejskiej tzw. mapy bezdomności.

– Zawiera ona około 20 lokalizacji w różnych częściach miasta i jest aktualizowana na bieżąco w związku z tym, że osoby te zmieniają swoje miejsca bytowania. Na podstawie tak sporządzonej mapy, strażnicy w 2022 roku przeprowadzili łącznie 365 kontroli, głównie w porze nocnej, gdy temperatura spada poniżej 0o C – informuje w raporcie Straż Miejska.

Poza tym patrole są także kierowane przez służbę dyżurną w miejsca wskazywane przez mieszkańców Bydgoszczy. Przyjmowane całodobowo zgłoszenia dotyczą m.in. klatek schodowych, wiat śmietnikowych i przystankowych. – Osoby tam zastane często przewożone były do wytrzeźwienia, a gdy ich stan zdrowia wskazywał na potrzebę udzielenia pomocy medycznej, strażnicy wzywali na miejsce pogotowie ratunkowe – przekazuje Straż Miejska – natomiast każdy bezdomny, który wyraził zgodę na pobyt w schronisku lub ogrzewalni, został tam dowieziony przez patrole.

Najliczniejszą grupę stanowią osoby bezdomne odmawiające przyjęcia pomocy i przewiezienia do schroniska. Pokazują to dane z 2022 roku. Straż Miejska informuje, że podjęto 1755 interwencji (w tym są interwencje wobec tych samych osób). 1562 osoby pomocy odmówiły.

Siedem razy dowieziono osoby, wobec których strażnicy interweniowali, do schroniska, jedną do noclegowni. Do 60 osób bezdomnych wzywano pogotowie, 86 doprowadzono do wytrzeźwienia.

W raporcie są także dane dotyczące zgłoszeń od bydgoszczan. Było ich 1823. 1003 dotyczyło interwencji w sytuacji osoby bezdomnej przebywającej na klatce schodowej, 55 w zsypach i śmietnikach, 16 w opuszczonych budynkach, 52 w obiektach użyteczności publicznej i 697 w innych miejscach publicznych.

Źródło: oprac. za bydgoszczinformuje.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

9 lutego 2023