Niepełnosprawność

Bydgoszcz. Inauguracja kampanii „Szkoła równych szans, dla wszystkich”

W Bydgoszczy zainaugurowano kampanię pod hasłem „Szkoła równych szans, dla wszystkich”. Z tej okazji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 przy ul. Granicznej, zorganizowano imprezę integracyjną.

Kampania „Szkoła równych szans dla wszystkich” jest częścią ogólnopolskiego projektu pilotażowego, w ramach którego powołano specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej. W całej Polsce działa ich ponad 20. W Bydgoszczy taką rolę pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 3. Jego zadaniem jest wspieranie bydgoskich przedszkoli i szkół w tym, by placówki te mogły zapewnić każdemu uczniowi – sprawnemu czy niepełnosprawnemu – odpowiednie warunki do nauki. To tak zwana edukacja włączająca.

– Program edukacji włączającej polega na tym, że wszystkie dzieci mogą uczyć się tam, gdzie chcą, tam gdzie chcą ich rodzice: w każdej szkole, zarówno w szkolnictwie specjalnym, jak i w szkolnictwie masowym – wyjaśnia Alicja Kruzel, dyrektor ośrodka w Bydgoszczy. – I szkoły mają podołać temu, żeby móc przyjąć takie dzieci, żeby każde dziecko znalazło miejsce w klasie.

Właśnie w stworzeniu w zwykłych szkołach i przedszkolach optymalnych warunków do nauki dla dzieci z dysfunkcjami pomagają specjaliści z ośrodka przy Granicznej.

Na wsparcie placówek ośrodek przy Granicznej otrzymał prawie 1,3 miliona złotych. To pieniądze m.in. na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych czy zajęcia otwarte. Od września 2021 roku przy SOSW nr 3 działa Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW).

Źródło: oprac. za radiopik.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

9 czerwca 2022