Niepełnosprawność

Białystok. Ponad 2,5 mln zł na dom opieki dla osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył ponad 2,5 mln zł na budowę domu opieki dla niepełnosprawnych osób dorosłych. Inwestycję zrealizuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” utworzy dom opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Organizacja dostała z zarządu województwa 2,6 mln zł z funduszy europejskich, by móc zrealizować tę inwestycję.

Dzięki dotacji Stowarzyszenie „Jasny Cel” będzie mogło rozbudować oraz dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek znajdujący się przy ul. św. Rocha 11. To właśnie tu powstanie dom opieki dla osób z niepełnosprawnościami. Nieruchomość będzie pozbawiona utrudnień oraz przeszkód architektonicznych, zostanie także wyposażona w niezbędne urządzenia medyczne.

W placówce opiekę dzienną będzie miała stała grupa 10 osób. Będzie tu także prowadzona tzw. opieka wytchnieniowa dla 30 podopiecznych w ciągu roku. Opieka ta polega na wsparciu opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez czasowe przejęcie opieki nad chorymi. Wówczas opiekunowie mogą odpocząć, skorzystać z opieki lekarskiej itp.

Opieka dzienna będzie się odbywała w dni powszednie, z kolei wytchnieniowa zorganizowana zostanie w formie czternastodniowych turnusów z pobytem całodobowym. Jednocześnie będą z niej mogły skorzystać maksymalnie cztery osoby.

Eksperci ze Stowarzyszenia „Jasny Cel” zapewnią podopiecznym nie tylko opiekę, ale też zorganizują im formy aktywnego spędzania czasu oraz rozrywki, które będą dopasowane rzecz jasna do ich możliwości i potrzeb. Osoby niepełnosprawne będą także miały kontakt z innymi ludźmi. Odpowiednio przygotowana terapia rehabilitacyjna pozwoli osiągnąć im jak najwyższy poziom usamodzielnienia się.

Źródło: oprac. za bialystokonline.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

15 sierpnia 2022