Imigranci

Apel w sprawie imigrantów na granicy polsko-białoruskiej

Urząd Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) wydał we wtorek (24 sierpnia br.) komunikat, w którym odniósł się do sytuacji przy polsko-białoruskiej granicy, w okolicy Usnarza Górnego, gdzie po stronie białoruskiej od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców, która chce się przedostać do Polski.

„UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców jest zaniepokojona doniesieniami o grupie kilkudziesięciu osób, które od wielu dni są przetrzymywane w pasie granicznym niedaleko miejscowości Usnarz Górny przy granicy polsko-białoruskiej” – podkreślono w komunikacie.

„Z naszych informacji wynika, że w skład grupy wchodzą głównie osoby z Afganistanu i Iraku, w tym dzieci, kobiety i osoby potrzebujące pomocy medycznej. Niektórzy z tej grupy mogą wymagać ochrony międzynarodowej i z tego, co wiemy, zgłaszały one zamiar ubiegania się o azyl” – dodano.

W komunikacie zauważono, że „nieuregulowane przemieszczanie się uchodźców i migrantów stanowi istotne wyzwanie”, jednak zarazem „wywołuje negatywne skutki dla uchodźców i osób poszukujących azylu – zwłaszcza jeśli przez wiele dni pozostawieni są bez żadnego wsparcia”.

UNHCR zapewniło w komunikacie, że „współpracuje z właściwymi instytucjami – w tym także w Białorusi – i wzywa wszystkie strony do rozwiązania impasu w zgodzie z prawem międzynarodowym i z poszanowaniem zasad humanitaryzmu oraz do unikania instrumentalizowania uchodźców oraz innych osób, które są w szczególnie trudnych sytuacjach”.

„UNHCR jest gotowy wspierać polskie władze, by działania przez nie podejmowane były zgodne z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców” – zaznaczył Urząd.

***

Tymczasem Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję dotyczącą uchodźców, którzy przebywają na granicy z Białorusią. Chodzi o postanowienie o środku tymczasowym w tej sprawie. Polska i Łotwa mają zapewnić tym ludziom wodę, żywność, ubrania oraz opiekę medyczną, a jeśli to tylko możliwe, to również tymczasowego schronienia.

Środek tymczasowy wydany przez Trybunał w Strasburgu nie oznacza nakazu wpuszczenia migrantów na terytorium Polski i Łotwy – co podkreślono w komunikacie Trybunału.

Źródło: oprac. za Polsat News i WP. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

25 sierpnia 2021