Imigranci

25 września – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Dzień Migranta i Uchodźcy odbywać się będzie w tym roku pod hasłem: „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”, które zarazem jest tytułem Orędzia Ojca Świętego na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Migranci i uchodźcy to duża część społeczeństwa w każdym kraju. Uciekają ze swojego kraju z powodu wojen, biedy, terroru czy braku możliwości rozwoju.

W Polsce największa ilość migrantów pochodzi z Ukrainy, na drugim miejscu są Białorusini. Pomimo tego, że otrzymują pomoc i wsparcie, ich sytuacja często jest ciężka zarówno pod względem ekonomicznym jak i psychologicznym.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy ma w tym roku szczególną wymowę w naszym kraju. Przypomina o losie milionów ukraińskich uchodźców,

Wojna, los tułacza, wreszcie przyjazd do nieznanego miejsca w obcym kraju – wszystko to sprawia, że uchodźcy przybywający do Polski patrzą w przyszłość pełni obaw.

Źródło: oprac. za obw.org,pl i caritas,org,pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. archiwum.

24 września 2022