Więzienie

ZK w Siedlcach. Otwarcie nowego pawilonu

Oddano do użytkowania nowy pawilon w Zakładzie Karnym w Siedlcach. To 162 dodatkowe miejsca dla skazanych, szansa na zwiększenie wśród nich zatrudnienia, a także korzyści dla lokalnych przedsiębiorców.

Zakład Karny w Siedlcach jest jedną z najstarszych jednostek penitencjarnych w kraju. Nowy pawilon, wybudowany zgodnie ze standardami europejskimi, pozwoli na zwiększenie pojemności Zakładu do 862 miejsc. Zastosowano w nim nowoczesny system monitoringu i systemów alarmowania.

Więźniowie będą mogli podjąć zatrudnienie m.in. u miejscowych przedsiębiorców. Praca osadzonych ma wymiar resocjalizacyjny, pozwala na zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Dzięki niej skazani mają możliwość spłaty swoich zobowiązań finansowych, grzywien czy długów alimentacyjnych.

Nowy pawilon oznacza także poprawę warunków pracy dla funkcjonariuszy i nowe możliwości na lokalnym rynku pracy dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową ze Służbą Więzienną.

Źródło: PAP. MediaRoom. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

11 maja 2022