Niepełnosprawność

Grudziądz. XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN 2021

Od 9 do 12 września br. Grudziądz gości uczestników XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN 2021. Jest organizowany przez Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka.

W przeglądzie uczestniczy 60 osób niepełnosprawnych z całej Polski. Artyści niepełnosprawni prezentują swoje osiągnięcia w trzech kategoriach: konkurs plastyczny pt.: ”Radość tworzenia radością życia”, konkurs piosenkarski pt.: ”Latarnia”, konkurs recytatorski pt. ”Widzimy ten sam świat”.

Dla uczestników konkursów przewidziano po 3 nagrody w każdej z ocenianych kategorii oraz Grand Prix dla wyróżniającej się osobowości artystycznej.

Głównym celem przeglądu jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia oraz integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Dodatkowe cele przeglądu to wyłonienie wybitnych artystów niepełnosprawnych, promowanie i wspieranie twórczości artystycznej niepełnosprawnych.

Źródło: oprac. za TVP3 Bydgoszcz. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels

9 września 2021