Wykluczenie cyfrowe części nauczycieli i uczniów przyczyną chaosu w e-learningu
News, Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe części nauczycieli i uczniów przyczyną chaosu w e-learningu

Epidemia to nadzwyczajne obciążenie nie tylko dla służby zdrowia. Stan przymusowej społecznej kwarantanny stawia też w wyjątkowej sytuacji takie obszary jak edukacja.

Rząd ogłosił, że szkoły mają wejść w tryb pełnego zdalnego nauczania, realizując podstawę programową, rozliczając uczniów z odrabiania lekcji, stawiając im oceny

Sam pomysł godny jest pochwały. Ale poprzez media tradycyjne i społecznościowe, docierają sygnały od rodziców i nauczycieli, wskazujące na towarzyszący procesowi zdalnego nauczania chaos.

Nauczyciele już wcześniej zwracali uwagę na brak służbowego sprzętu do prowadzenia e-learningu oraz na wykluczenie cyfrowe wielu uczniów. Pytania o to, co władze robiły w ostatnich czterech latach z wykluczeniem cyfrowym dzieci i młodzieży jest jak najbardziej sensowne. Ta szczególna forma wykluczenia staje się dziś jedną z kluczowych barier dla mobilności i spójności społecznej.

Można mieć pretensje do resortu, że ostatnich pięciu lat znakomitej koniunktury nie wykorzystał do tego, by każdemu uczniowi zapewnić laptopa i szybkie łącze internetowe. Ile by to nie kosztowało, byłyby to o wiele bardziej sensownie wydane środki, niż likwidacja gimnazjów.

źródło: wp

25 marca 2020