Wsparcie dla seniorów, osób samotnych i niepełnosprawnych objętych kwarantanną
News, Niepełnosprawność, Seniorzy

Wsparcie dla seniorów, osób samotnych i niepełnosprawnych objętych kwarantanną

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, w niedawnej wypowiedzi dla prasy, zwróciła uwagę na objętych kwarantanną seniorów, osoby samotne i niepełnosprawne. Te osoby powinny skontaktować się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej, który zapewni im odpowiednie wsparcie.

Osoby objęte kwarantanną znajdują się w niecodziennej i trudnej sytuacji. Jednak to nie oznacza, że zostaną pozostawione same sobie. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w najbliższym otoczeniu, a także o zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa – powiedziała minister.

Jednocześnie zaapelowała o przekazywanie do ośrodków pomocy społecznej informacji o osobach przebywających na kwarantannie, które wymagają pomocy. Pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej w miarę możliwości kontaktują się telefonicznie i ustalają w trakcie rozmowy, czy osoba lub rodzina są objęte kwarantanną, jak długo ona trwa i jakie są ich potrzeby. Pracownicy pomocy społecznej powinni znać i stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa nas wszystkich – powiedziała Marlena Maląg.

***

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało wytyczne, jak taka pomoc ma zostać zorganizowana:

1. Telefon do OPS
Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz, szczególnie jeżeli jesteś osobą starszą, samotną, czy niepełnosprawną. Uwaga! Także każda osoba, która ma informację o tym, że osoby starsze, samotne lub niepełnosprawne poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej. Jeśli jesteś na kwarantannie, codziennie dzwoni do ciebie funkcjonariusz policji, by sprawdzić, czy nie potrzebujesz jakiejś pomocy. Jeśli tak – pamiętaj, że policjanci takie informacje mogą przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

2. Dla kogo pomoc od gminy
Skontaktuje się z tobą pracownik pomocy społecznej – w miarę możliwości telefonicznie. W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina – nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

3. Mobilizacja służb. Zobacz, kto dostarczy jedzenie
Ważne jest, że dostarczenie posiłku lub produktów żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu z tobą. Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla ciebie.

4. Gdzie szukać pomocy?
Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologa, także możesz zadzwonić do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie. Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

źródło: forsal.pl i Fakt

17 marca 2020