Więzienie

Wronki. VII edycja biegu Wroniecka Dycha także w zakładzie karnym

Zakład Karny we Wronkach włączył się w organizację siódmej edycji biegu Wroniecka Dycha. Od kilku lat Zakład Karny we Wronkach aktywnie współpracuje z Wronieckim Klubem Biegacza, włączając się w organizację wielu wydarzeń sportowych, których celem jest promowanie aktywnego stylu życia oraz resocjalizacja osadzonych poprzez sport.

We wronieckiej jednostce jest kilkunastu funkcjonariuszy, którzy systematycznie poświęcają swój czas wolny na treningi biegowe. Co ważne – swoją pasją zarażają też osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Aktywność sportowa osadzonych jest bowiem ważnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych w nowoczesnym systemie penitencjarnym.

W sobotę 26 czerwca na starcie biegu stanęło 10 osadzonych z wronieckiego zakładu karnego wraz z wychowawcą do spraw sportu por. Danielem Bołądziem oraz prezesem Wronieckiego Klubu Biegacza, Bartoszem Roszakiem. Ta część imprezy miała szczególny charakter, gdyż odbywała się wewnątrz więzienia. W czasie 52:16:00 pokonali ponad siedemdziesiąt okrążeń placu spacerowego, przebiegając dziesięć kilometrów. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz dyplomami, które wręczył dyrektor zakładu, kpt. Mariusz Przybył oraz prezes Roszak.

Zupełnie inaczej wyglądał udział Służby Więziennej w zasadniczej części „Wronieckiej Dychy”, która odbyła się w niedzielę 27 czerwca. Osadzeni z wronieckiej jednostki zaangażowani zostali w przygotowanie i obsługę trasy biegu.

Na mecie zorganizowane zostało stoisko promocyjne Służby Więziennej, gdzie można było obejrzeć samochody specjalne oraz pokaz poszukiwania i wskazywania miejsc ukrycia narkotyków przez psa specjalnego. Swoje umiejętności zaprezentowali też funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Najmłodsi zawodnicy – uczestnicy biegu dziecięcego otrzymali  pamiątkowe medale wykonane ręcznie przez osadzonych z terapii zajęciowej.

źródło: ZK Wronki

30 czerwca 2021