Uchodźcy z Ukrainy

Wrocław. Uczniowie szkoły przysposabiającej pomagają uchodźcom

Od trzech tygodni uczniowie i nauczyciele z wrocławskiej Szkoły Przysposabiającej do Pracy robią setki kanapek, którymi częstują ukraińskich uchodźców czekających w kolejkach przed  Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. 

Przygotowywanie kanapek przez uczniów szkoły przysposabiającej niesie podwójną korzyść – w ten sposób nie tylko pomagają uchodźcom, ale także sami uczą się przydatnych w życiu umiejętności.

– Przede wszystkim nasi uczniowie chcą pomagać – mówi Karolina Szulc, nauczycielka ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji. – Poprzez takie działania uczmy się empatii i wrażliwości na drugiego człowieka – dodaje.

Inicjatywa zrodziła się spontanicznie. Uczniowie z nauczycielami zauważyli tłumy kobiet z dziećmi stojące na parkingu. Postanowili pomóc. W ten sposób udało się już rozdać ok. 2 tysięcy kanapek i bułek, które sfinansowane zostały z prywatnych środków uczniów, rodziców i pracowników Fundacji. Pomysłodawcy zapewniają, że akcja będzie kontynuowana.

Źródło informacji i zdjęcia: Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji.

13 kwietnia 2022