Niepełnosprawność

Wrocław. Nowe wydanie informatora WROMIK

1 października 2021 roku oficjalnie zaprezentowano nowe wydanie WROMIKa – Wrocławskiego Informatora Możliwości i Korzyści dla osób z niepełnosprawnościami.

WROMIK 2020 to aktualne kompendium wiedzy o możliwościach, jakie osobom z niepełnosprawnościami oferuje Wrocław. Opisuje pod kątem dostępności ponad 100 instytucji, obiektów i wydarzeń podzielonych na poszczególne kategorie. Każde z miejsc i wydarzeń jest szczegółowo opisane i zilustrowane piktogramami. WROMIK wymienia także 70 wrocławskich organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Informator jest dostępny w formie książkowej – w wersji podstawowej oraz wersji łatwej do czytania. Jest dostępny również w wersji pdf do pobrania ze stron internetowych ośrodka i fundacji. Wersje książkowe przygotowała Fundacja „Promyk Słońca”.

WROMIK Powstał dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Fundacji „Promyk Słońca” oraz Fundacji Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji “KATARYNKA”

Drukowany informator w wersji podstawowej oraz z tekstem łatwym do czytania i rozumienia (ETR) można otrzymać bezpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Strzegomska 6, pokój 25 (parter).

WROMIK 2020 w formacie pdf w obu wersjach można pobrać:

Wersji papierowej towarzyszy 16 przygotowanych przez Fundację KATARYNKA filmów z lektorem, audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem w języku migowym – PJM, umieszczonych na kanale YouTube:

Wydanie I zostało przygotowane w ramach projektu „SAMO-Dzielni” realizowanego przez Fundację „Promyk Słońca” w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu w latach 2017-2019, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wydanie II zostało przygotowane w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Wrocław na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Źródło: oprac. za MOPS Wrocław. Zdjęcie – materiały prasowe.

2 października 2021