Niepełnosprawność

Większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Rząd przyjął projekt ustawy, który o ponad 400 milionów złotych zwiększa środki przewidziane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To wzrost o prawie 60 procent – napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Projekt przewiduje także podwyższenie dofinansowania dla pracowników z PFRON. Dofinansowanie w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wzrośnie z 1950 złotych do 2400 złotych, w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – z 1200 złotych do 1350 złotych, a w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności – z 450 złotych do 500 złotych.

– Wsparcie osób z niepełnosprawnościami to jeden z priorytetów rządu. Dlatego sukcesywnie zwiększamy środki na ten cel. W 2015 r. nakłady na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami wynosiły 16 mld zł, natomiast w 2022 r. już 37,5 mld zł. Oznacza to wzrost o ponad 100 procent – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Źródło: oprac. za polskieradio24.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock

7 grudnia 2022