News

Warszawa. Protest rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych

Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami protestowali 19 listopada przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, domagając się zniesienia zakazu podjęcia pracy zarobkowej przez opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

Przyszli z petycją, w której zapisano 14 postulatów. Wśród nich znalazł się między innymi ten dotyczący zniesienia zakazu pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Chcą też zrównania świadczeń dla wszystkich opiekunów zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., wydłużenia okresu składkowego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz przedłużenia okresu wypłaty świadczenia po śmierci osoby z niepełnosprawnością. Protestujący wskazywali, że przy obecnej inflacji konieczne jest podwyższenie kwot zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych świadczeń, których wysokość jest nieadekwatna do ponoszonych kosztów.

Protestujący oraz ich podopieczni przynieśli pod pałac transparenty z hasłami: „dajcie żyć”, czy „praca prawem człowieka”. W trakcie manifestacji opiekunowie oraz osoby z niepełnosprawnościami mogły zabrać głos i opowiedzieć swoją historię.

W Pałacu Prezydenckim urzędnicy przyjęli delegację osób, które protestują. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, na prośbę Andrzeja Dudy, spotkał się z delegacją protestujących. W spotkaniu uczestniczyła Paulina Malinowska-Kowalczyk – doradca Prezydenta RP do spraw osób z niepełnosprawnościami, oraz Grażyna Wereszczyńska z Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju.

Współorganizatorki protestu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin Bogumiła Siedlecka-Goślicka, Katarzyna Kosecka, Małgorzata Mikołajczyk i Joanna Dryjańska przedstawiły najważniejsze postulaty środowiska.

„Wśród poruszanych tematów znalazły się także kwestie związane z progami dochodowymi dla osób pobierających rentę socjalną lub z tytułu niezdolności do pracy (tzw. pułapka rentowa) oraz kwestie związane z zapewnieniem wszystkim potrzebującym dostępu do usługi asystencji osobistej” – informuje w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Minister Paweł Szrot zapewnił, że przedstawione na spotkaniu postulaty zostaną przekazane prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

– Przyjęli nas w departamencie do spraw osób niepełnosprawnych. Była to bardzo miła rozmowa. Na pewno w pełnym zrozumieniu. Przedstawiliśmy nasze postulaty. Głównym było zdjęcie zakazu pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego.Padła deklaracja, że nasze postulaty zostaną przekazane prezydentowi – mówiła Katarzyna Kosecka.  

Źródło: oprac. za polskieradio24.pl. i tvn24.pl.  Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

19 listopada 2022