Niepełnosprawność

Wakacje pod żaglami niepełnosprawnej młodzieży

Podczas tegorocznych wakacji uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży mieli okazję zdobycia nowych umiejętności w ramach międzywojewódzkiego projektu finansowanego ze środków PFRON: „Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych – szkolenia żeglarskie połączone z warsztatami szkutniczymi”

W ramach szkolenia odbyły się dwa 12-dniowe obozy w integracyjnym ośrodku żeglarskim YC „Arcus” w Rajgrodzie – jeden w lipcu, drugi w sierpniu. W sumie w projekcie wzięły udział 32 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z Łomży, Grajewa, Kętrzyna, Kielc, Częstochowy, Warszawy i Łodzi.

Oprócz szkolenia żeglarskiego, przy współpracy z policją z Grajewa, Ochotniczą Strażą Pożarną z Rajgrodu oraz dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego uczniowie mieli okazję brać udział w szeregu działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Źródło informacji i zdjęcia: mylomza.pl.

7 września 2022