Niepełnosprawność

Trzy lata programu Dostępność Plus

Ponad 100 inicjatyw o wartości 8,7 mld zł – to szacowane koszty inwestycji, które pozwolą usunąć bariery architektoniczne i zapewnić dostępność dla niepełnosprawnych w szkołach, uczelniach, przychodniach, urzędach, budynkach, na dworcach czy w przestrzeni publicznej miast.

Trzy lata temu rząd przyjął program Dostępność Plus. Przewiduje on m.in. poprawę dostępności dla niepełnosprawnych w ponad 180 szkołach podstawowych oraz w ponad 170. uczelniach. To także 20 zmodernizowanych już dworców kolejowych oraz 650 nowych lub przebudowanych peronów kolejowych, dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Jak informuje w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, aktywnie działa Rada Dostępności. Rozwijane jest Partnerstwo na rzecz dostępności, do którego należy w tej chwili 219 podmiotów. To dwa ważne fora wymiany poglądów, doświadczeń i kreowania pomysłów dla rozwoju dostępności w Polsce.

Według resortu, kluczową rolę w realizacji programu Dostępność Plus odgrywa ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dzięki niej instytucje publiczne są zobligowane do zapewnienia dostępności w swoich budynkach. Ustawa zobowiązuje również do świadczenia usług publicznych bez barier, utrudniających korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy z innych względów potrzebujące doraźnej pomocy.

„Szkolimy architektów w zakresie projektowania uniwersalnego, urzędników w tematyce dostępności cyfrowej i planowania przestrzennego, pracowników organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności, pracowników transportu w kwestii obsługi osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy konkursy dla przedsiębiorców, w których zachęcamy do uniwersalnego projektowania usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami” – czytamy w komunikacie.

źródło: oprac. za wnp,pl

21 lipca 2021