Aktualia

To wykluczeni będą decydowali, co dla nich jest najważniejsze

Nadajemy miesięcznikowi „Eurogospodarka” nowy profil.

„Eurogospodarka – Wykluczeni.pl” ma teraz trafiać z jednej strony do środowisk ludzi społecznie wykluczonych, z drugiej zaś do decydentów i generalnie tej części społeczeństwa, która w jakiś sposób czuła jest na społeczne wykluczenie.

Charakterystyczną, a nawet unikatową cechą pisma staje się to, że artykuły zamieszczane na łamach „Eurogospodarka – Wykluczeni.pl” w całości będą inspirowane, a bardzo często tworzone przez ludzi wywodzących się z tych środowisk.

To wykluczeni właśnie będą decydowali, co dla nich jest najważniejsze, a co mniej ważne. Co należy opublikować, żeby ich wykluczenie niwelować. Na co zwrócić uwagę decydentów, żeby zmienić uwarunkowania systemowe uniemożliwiające im normalną egzystencję w społeczeństwie. Na co skierować społeczną uwagę, żeby wpłynąć na zmianę nieprzychylnej, niekorzystnej dla nich świadomości społecznej.

Pomocą będzie służyć grono ekspertów z wielu dziedzin, między innymi: prawa, penitencjarystyki, rynku pracy, psychologii, ekonomii itd., zgromadzonych wokół redakcji.

Miesięcznik „Eurogospodarka – Wykluczeni.pl” ma stać się teraz platformą kontaktu wykluczonych z resztą społeczeństwa, a szczególnie z ośrodkami decyzyjnymi, władnymi podejmować decyzje, zmieniające status quo w naszym kraju.

Pragniemy udostępnić nasze łamy między innymi więźniom, osobom zadłużonym, niepełnosprawnym, bezdomnym, poddanym przemocy domowej, seniorom, wykluczonym cyfrowo oraz wszystkim, którzy muszą pokonywać wszelkiego rodzaju społeczne wykluczenie.

Miesięcznik będzie ukazywał się w formie elektronicznej. Rzeczywistość internetowa wymaga zatem stałego kontaktu z czytelnikami. Dlatego też „Eurogospodarka – Wykluczeni.pl” będzie miał postać multimedialną. Da zainteresowanym możliwość bezpośredniego, codziennego, żywego kontaktu z zespołem redakcyjnym, zaproponowania tematu artykułu lub zgłoszenia własnego problemu. Możliwa również stanie się szybka pomoc w przypadkach szczególnie pilnych i krytycznych.

Oprócz artykułów pisanych, pojawią się specjalne miejsca do zamieszczania materiałów dźwiękowych i filmowych nadsyłanych do redakcji lub inspirowanych informacjami napływającymi do redakcji.

Najciekawsze z nich prezentowane będą w oficjalnej publikacji comiesięcznej.

Do Państwa rąk trafia całkiem nowe narzędzie do wali o prawa własne i swoich najbliższych. Mam nadzieję, że chętnie skorzystają z niego Państwo.

18 kwietnia 2019