Tag:UJ

Kraków. Naukowcy zbadają działania instytucji pomocowych
Aktualia

Kraków. Naukowcy zbadają działania instytucji pomocowych

13 marca zostało zawarte trójstronne porozumienie o współpracy naukowej i edukacyjnej  pomiędzy Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. W ramach współpracy przeprowadzone zostaną badania naukowe oraz działania upowszechniające wyniki badań. Głównym celem badań naukowych będzie opracowanie rekomendacji dla polityki gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych…

Trwają prace nad utworzeniem gospodarstw opiekuńczych na wsi
Seniorzy

Trwają prace nad utworzeniem gospodarstw opiekuńczych na wsi

W siedzibie resortu rolnictwa odbyła się w środę (4 sierpnia) z udziałem sekretarz stanu Anny Gembickiej konferencja prasowa podsumowująca wyniki dotychczasowych prac nad wdrażaniem na polski grunt modelu usługi opiekuńczej realizowanej w wiejskim gospodarstwie domowym – gospodarstwie opiekuńczym.  Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” (GROWID) jest realizowany od 2019 r. przez…