Wykluczenie społeczne

Świadczenie integracyjne. Wyższe i na dłużej

Ze 100 proc. do 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych wzrosła wysokość świadczenia integracyjnego dla uczestnika zajęć w centrum integracji społecznej (CIS). W efekcie wynosi teraz 1489 zł miesięcznie. Okresu korzystania ze wsparcia centrum podniesiono z 18 do 24 miesięcy.

Podwyżkę przewiduje ustawa z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 218), która dziś weszła w życie 15 lutego. Zawiera ona wiele korzystnych zmian dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym uczestnictwo w zajęciach w CIS ma pomóc w powrocie na rynek pracy.

Do tych najważniejszych należą: wydłużenie maksymalnego okresu korzystania ze wsparcia centrum z 18 do 24 miesięcy, uelastycznienie czasu uczestnictwa w zajęciach, zwiększenie liczby dni wolnych od zajęć oraz absencji spowodowanej chorobą, a także podniesienie kwoty świadczenia integracyjnego.

Dodatkowo dzięki nowelizacji przepisów uczestnik zajęć w trakcie miesięcznego okresu próbnego będzie otrzymywał pełną wysokość świadczenia, a nie obniżoną, tak jak było to do tej pory (czyli 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych).

Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy świadczenie integracyjne w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych wprawdzie obowiązuje od 15 lutego, ale z mocą od 1 stycznia br.

W związku z tym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia, że CIS powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy korektę wniosku o przekazanie pieniędzy na wypłatę świadczeń.

Co do zasady to starosta refunduje – ze środków Funduszu Pracy – kwotę wypłaconych w poprzednim miesiącu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne, po otrzymaniu od kierownika CIS kopii wypłaconych świadczeń. Analogicznie powinien zrobić kierownik centrum, jeśli otrzymał zaliczkę na wypłatę świadczeń przed 15 lutego.

MRiPS tłumaczy też, że prawo do świadczenia integracyjnego w podwyższonej kwocie przysługuje osobom, które rozpoczęły okres próbny od 1 stycznia br.

W przypadku osób, które go zaczęły przed tą datą, np. 15 grudnia 2021 r., wysokość świadczenia należy ustalić według dotychczasowych przepisów za okres od 15 do 31 grudnia 2021 r. – z uwzględnieniem kwoty stanowiącej 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych, a za okres od 1 stycznia br. – z uwzględnieniem kwoty stanowiącej 120 proc. zasiłku.

Źródło: oprac. za interia.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

16 lutego 2022