Rusza program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020
News, Niepełnosprawność

Rusza program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020

Do 3 kwietnia gminy i powiaty mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na czasowe zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, gdy nie mogą jej sprawować ich opiekunowie. Przewidziano na to 80 mln zł.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosiło start programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020. W tym roku opiekę realizować będzie więcej placówek oraz zwiększony został także limit godzin usług. Na realizację programu w 2020 r. przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Ze wsparcia mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

W 2020 r. program będzie realizowany w trzech formach:

1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnoscią
  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami wpisaną do rejestru właściwego wojewody
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

3. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

W tegorocznej edycji przysługuje  240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.

W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2020

źródło: materiały prasowe

20 marca 2020