Rekordowa kwota dla bezrobotnych na założenie firmy
Bezrobotność, News

Rekordowa kwota dla bezrobotnych na założenie firmy

Od marca 2020 roku osoby bezrobotne będą mogły otrzymać większą dotację na własny biznes, bo nieco ponad 31 tys. zł. To najwyższa w historii kwota, jaką mogą otrzymać osoby zarejestrowane w urzędzie pracy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dofinansowanie nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na dany kwartał. W czwartym kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5198,58 zł. Dlatego od 1 marca 2020 roku, wzrośnie maksymalna wielkość dotacji dla osób bezrobotnych na założenie własnego biznesu i wyniesie rekordowe 31 191,48 zł.

Warto jednak zaznaczyć, że w większości przypadków przyznawane są mniejsze kwoty.

Aby ubiegać się o pieniądze dla osoby bezrobotnej, trzeba spełnić kilka warunków. Przez rok nie można odmawiać propozycji zatrudnienia z „pośredniaka” lub wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych, które są przez niego organizowane realizowanych przez urząd pracy. Przez ostatnie 12 miesięcy nie można prowadzić działalności gospodarczej, otrzymać pieniędzy z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Nie można być skazanym za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub ubiegać się o te same pieniądze w innym urzędzie pracy.

W ciągu ostatnich 10 lat bezrobotni założyli ponad 470 tys. firm za bezzwrotne dotacje z urzędu pracy, pozyskując ten sposób 8,84 mld zł. Jednak widać wciąż spore zainteresowanie wsparciem z urzędu pracy. Jeszcze 10 lat temu, za pozyskane środki założono ponad 10 tys. firm. W ubiegłym roku powstało ich w ten sposób 32 240.

źródło: IAR

13 lutego 2020