Raport ETO o umiejętnościach cyfrowych mieszkańców UE
News, Wykluczenie cyfrowe

Raport ETO o umiejętnościach cyfrowych mieszkańców UE

Ponad 75 mln dorosłych mieszkańców UE nie potrafi korzystać z komputera ani internetu – wynika z opublikowanego we wtorek (23 bm.) raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). 

Jak ustalili unijni kontrolerzy, jeszcze w 2019 r. co trzeci dorosły pracujący lub poszukujący pracy w UE, czyli łącznie ponad 75 mln ludzi w wieku 25-64 lata – nie posiadało umiejętności cyfrowych nawet na  poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że osoby te nie korzystały z komputera ani innych urządzeń mobilnych oraz nie potrafiły połączyć się z internetem, w tym wyszukać informacji w sieci lub komunikować się za jej pośrednictwem np. mailowo.

Z danych wynika, że najwyższy odsetek osób nieposiadających kompetencji cyfrowych jest wśród osób starszych, bezrobotnych, słabo wykształconych i ubogich. Różnice uwidoczniły się zwłaszcza podczas pandemii, która zmusiła wiele osób do przejścia na pracę lub naukę zdalną i komunikacji za pośrednictwem internetu.

Tymczasem, jak wynika z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Unia Europejska zrobiła jak dotąd niewiele, żeby rozwiązać problem niewystarczającej wiedzy cyfrowej wśród obywateli. Co prawda kształcenie i szkolenie zawodowe leżą w gestii państw członkowskich, ale to Komisja Europejska przekazywała państwom członkowskim odpowiednie wytyczne w tym zakresie oraz udzielała wparcia, w tym asygnując środki unijne. W latach 2010-2015 w UE nie podjęto żadnych działań ukierunkowanych w szczególności na szkolenia cyfrowe dla dorosłych, a w latach kolejnych, do 2020 r., przeznaczono na ten cel jedynie 2 proc. środków unijnych, mimo że kwestii tej przyznano priorytet. Zrealizowano też niewiele programów podnoszących tego typu umiejętności wśród osób w wieku produkcyjnym.

Z dokumentu wynika, że najlepsze wyniki w UE mają Holandia, Finlandia, Wielka Brytania (badanie przeprowadzono przed brexitem) i Szwecja. Na piątym miejscu są Niemcy. W tym kraju odsetek osób aktywnych zawodowo, ale nie potrafiących korzystać z komputera wynosi nieco ponad 20 proc. To znacznie powyżej średniej unijnej, która wynosi 35 proc.

Polska w tym zestawieniu znajduje się dopiero na 23 miejscu, gorzej jest tylko we Włoszech, na Cyprze, Łotwie, w Rumunii i Bułgarii. Oznacza to, że niemal co drugi pracujący lub poszukujący pracy Polak nie posiada nawet podstawowych umiejętności cyfrowych.

Tymczasem – jak wskazują unijni kontrolerzy – już teraz w przypadku ponad 90 proc. stanowisk pracy wymagana jest zdolność obsługi komputera i poruszania się w sieci. W rezultacie osoby nie posiadające umiejętności cyfrowych częściej napotykają problemy w znalezieniu zatrudnienia, a kiedy już je znajdą, zarabiają mniej niż osoby potrafiące obsługiwać np. oprogramowanie biurowe.

***

Komisja Europejska po raz pierwszy ustanowiła konkretny cel zakładający zwiększenie w latach 2021-2027 odsetka wszystkich obywateli posiadających podstawową wiedzę cyfrową z 56 proc. w 2019 r. do 70 proc. w 2025 r. Będzie się to wiązało min. z przyznaniem dodatkowych, konkretnych funduszy na przyszłe programy unijne związane z cyfryzacją, koniecznością zdefiniowania celów dotyczących europejskiej strategii w tym zakresie oraz opracowaniem spójnego systemu ocen umiejętności cyfrowych wśród mieszkańców UE.

źródło: Deutsche Welle

24 lutego 2021