Więzienie

Przytuły Stare. Resocjalizacja osadzonych poprzez pracę

Praca osadzonych to jedna z głównych podstaw odnowionego systemu resocjalizacyjnego, w ramach którego funkcjonuje nowoczesne polskie więziennictwo. Osadzeni z Zakładu Karnego w Przytułach Starych sprzątali teren przyległy i drogę dojazdową do jednostki.

Hale i rosnące zatrudnienie więźniów

Osadzeni pracują na terenie jednostki penitencjarnej, jak również poza nią. Są zatrudniani przez zakład karny, w którym odbywają karę lub wykonują pracę na rzecz kontrahentów zewnętrznych – firm które podpisują umowę ze Służbą Więzienną na zatrudnienie skazanych.

W ostatnich latach dzięki reformie więziennictwa i programowi „Praca dla więźniów” powstało w Polsce wiele miejsc pracy – hal produkcyjnych przeznaczonych głównie dla skazanych, których status prawny nie pozwala na zatrudnienie poza jednostką penitencjarną.

Podpisanie porozumienia z Lasami Państwowymi przez Służbę Więzienną, także spowodowało wiele obopólnych korzyści. Wzrost zatrudnienia osadzonych i ich readaptacja społeczna i polskie lasy – wolne od śmieci, to główne korzyści współpracy lesników i więzienników.

Korzyści wynikające z zatrudnienia

Za pracę skazani otrzymują wynagrodzenie, dzięki któremu mogą m.in. odłożyć pieniądze na czas opuszczenia więzienia czy zredukować krzywdy popełnione przed osadzeniem, spłacając zajęcia komornicze, alimentacyjne lub zadośćuczynienia względem pokrzywdzonych.

Ponadto, co niezmiernie istotne – nie marnują czasu siedząc bezproduktywnie w celi mieszkalnej a uczą się stałej, uczciwej pracy. Za zarobione pieniądze oprócz ciążących na nich zobowiązań mogą wspomóc bliskich robiąc dyspozycję przelewów lub przekazów pocztowych.

Praca i organizacja czasu wolnego osadzonym – sprzątanie terenu

W Zakładzie Karnym w Przytułach Starych pracuje około 70 proc. osadzonych! Kadra penitencjarna oprócz kierowania do zatrudnienia, organizuje również inne formy aktywności służące readaptacji społecznej osadzonych. Jedną z nich była akcja sprzątania terenu wokół jednostki oraz drogi dojazdowej do zakładu karnego.

Osadzeni zebrali blisko 20 worków nieczystości, które przekazano odpowiednim służbom. To kolejna eko lekcja organizowana w terenie. W ostatnim czasie osadzani dzięki zaangażowaniu Służby Więziennej i nawiązanej współpracy z nadleśnictwem i kołem łowieckim zasiedlili naturalne środowisko gatunkiem bażanta oraz sprzątali ścieżkę spacerową położoną we wsi Łęg Starościński.

Wszelkie formy aktywności zawodowej w trakcie izolacji, czego dowodzą również badania, prowadzą do skutecznej resocjalizacji i zmniejszają odsetek osadzonych wracających do więzienia w warunkach recydywy. Zatem warto podjąć wysiłek i działania zmierzające do rozwoju zawodowego osadzonych i pokazywać wartościowe wzorce zachowań.

Źródło: oprac za sw.gov.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

7 września 2022