Niepełnosprawność

Prawo do niezależnego życia dla osób niepełnosprawnych

Minister Marlena Maląg i Sekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik przedstawili podczas briefingu prasowego aktualny stan polityki rządu wobec osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Omówili także plany w tym obszarze na ten rok.

Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo do niezależnego życia, a umożliwienie im tego jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości – powiedziała minister Marlena Maląg.

Fundusz Solidarnościowy

Przełomowym krokiem było utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Celem Funduszu Solidarnościowego jest wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych.

Renty i świadczenia

Renta socjalna została zrównana z minimalną emerytura i od marca tego roku będzie wynosiła 1588 zł. W 2015 roku było to zaledwie 740 zł. Co istotne, świadczeniobiorcy mogą podejmować zatrudnienie na takich samych zasadach jak emeryci.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna zostało z kolei powiązane z minimalnym wynagrodzeniem i wynosi 2458 zł. Minister Maląg, wyjaśniając wątpliwości związane z utratą tego świadczenia w przypadku podjęcia pracy, zwróciła uwagę, że musi to być ściśle powiązane z asystencją, by nie pozostawić osoby z niepełnosprawnością bez opieki. Dodała, że zmiany w tym zakresie są w przygotowaniu.

Zatrudnienie

Wzrosło dofinansowanie do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością i obecnie wynosi 2400 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 1350 zł – umiarkowanego i 500 zł – lekkiego.

Dofinansowanie roczne na pracownika w zakładzie aktywności zawodowej wynosi 31 tys. zł. W 2015 roku była to kwota 18,5 tys. zł. Dofinansowanie w warsztacie terapii zajęciowej, wynoszące w 2015 roku 14,796 zł, w tym roku przekroczyło 27 tys. zł.

Dostępność

Jesteśmy drugim państwem na świecie i pierwszym w Europie, które przyjęło ustawę o dostępności – przypomniała minister Maląg. Dotyczy ona nie tylko przestrzeni architektonicznej, ale zapewnia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami podmiotowe traktowanie z prawem do niezależnego i godnego życia.

Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Przekładamy na konkrety mapę drogową, zapisaną w Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-1030 – mówił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Kancelaria Premiera wyasygnowała dodatkowy miliard zł na program Samodzielność-Aktywność-Mobilność. „Dostępne mieszkanie” to możliwość zamiany z dofinansowaniem lokum na takie, które jest pozbawione barier, utrudniających poruszanie się. „Mieszkanie dla absolwenta” to dofinansowanie przez trzy lata kosztów wynajmu mieszkania osobie z niepełnosprawnością rozpoczynającej pracę zawodową. „Wspomagane społeczności mieszkaniowe”, podobnie jak COM-y, oferują osobom z najcięższymi niepełnosprawnościami 24-godzinne wsparcie.

Na dofinansowanie do wysokości 80 proc. wartości pojazdu będą mogły liczyć osoby, kupujące auto specjalnie dostosowane do ich rodzaju niepełnosprawności.

Plany

Wkrótce powinna rozpocząć działalność wypożyczalnia technologii wspomagających. Jak poinformował wiceminister Paweł Wdówik zakupiony sprzęt, który będzie udostępniany, jest bardzo zaawansowany technologicznie.

„Dostępna przestrzeń publiczna” to wsparcie samorządów w czynieniu jej przyjazną.  Obejmuje ona nie tylko ciągi komunikacyjne, ale także urzędy, place zabaw, instytucje kultury i miejsca kultu religijnego. Jej uzupełnieniem będzie aplikacja, pozwalająca na zorientowaniu się w stopniu dostępności i umożliwiająca złożenie skargi na jej brak.

Źródło informacji i zdjęcia : gov.pl.

24 stycznia 2023