Niepełnosprawność

Powiat ostrowiecki. Kolejne miejsca będą bardziej przyjazne niepełnosprawnym

Winda w urzędzie gminy w Waśniowie, podjazd do ćmielowskiego przedszkola i zakup autobusu – to część zadań, które zostaną zrealizowane przez ostrowieckie samorządy i instytucje na rzecz osób niepełnosprawnych. 2 lipca ostrowieckie starostwo podpisało umowy na przekazanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak przypomina, że samorządy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Starostwo z kolei stara się o dofinansowania. Tym razem, z sześciu złożonych wniosków, cztery zostały wsparte. Jak dodaje starosta, dofinansowania są na poziomie od 25 do 95 proc. kosztów planowanych inwestycji. Największe kwoty zwykle otrzymują wnioskujący o dofinansowanie zakupu pojazdów.

Wsparcie trafiło m.in. do Stowarzyszenia Zintegrowani. Prezes Barbara Jakubowska mówi, że udało się pozyskać ponad 295,5 tys. zł na zakup autobusu. Z pojazdu skorzystają osoby korzystające z warsztatu terapii zajęciowej w Miłkowskiej Karczmie. Dziennie pokonywanych jest w sumie 180 km, ponieważ uczestnicy pochodzą z trzech powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego i opatowskiego. Na zajęcia w warsztacie trzeba dowieźć 40 osób, dlatego autobus jest niezbędny.

Z kolei gmina Ćmielów wybuduje podjazd do samorządowego przedszkola. Jak wyjaśnia burmistrz Joanna Suska, PFRON przyznał prawie 34 tys. zł. To już kolejna transza pieniędzy z tej instytucji. Pomoże w wypełnieniu ustawowego obowiązku wykonania podjazdu. Jak wyjaśnia burmistrz, budynki użyteczności publicznej w gminie w większości są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Takich ułatwień nie ma jeszcze w domu kultury.

Waśniów pozyskał 150 tys. na zakup i montaż windy w urzędzie gminy, Stowarzyszenie Razem ponad 22 tys. na wymianę okien w WTZ, z kolei ostrowieckie starostwo wyremontuje łazienki dla osób niepełnosprawnych, dzięki dofinansowaniu w kwocie 23 tys. zł.

Źródło: oprac. za radiokielce.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

3 sierpnia 2022