Niepełnosprawność

Poradnik dla instytucji kultury dotyczący dostępności

Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowany został „Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności”. Można go pobrać nieodpłatnie. 

Poradnik przygotowała Fundacja Kultury bez Barier we współpracy z Fundacją Katarynka, Fundacją Integracja i Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Zawarte w poradniku wskazówki pomogą instytucjom kultury w prowadzeniu działalności, ułatwią przygotowanie dostępnych wydarzeń i komunikacji wokół nich oraz dostępnych przestrzeni.

Publikacja zaczyna się od słownika, w którym wyjaśniono takie pojęcia, jak „audiodeskrypcja”, „polski język migowy” czy „tyflografika” oraz nazwy innych rozwiązań związanych z dostępnością. Oddzielne rozdziały poświęcono zarządzaniu dostępnością, dostępności architektonicznej, dostępności informacyjnej (gdzie omówiono zarówno kwestie komunikacji, jak i tworzenia dostępnych wydarzeń kulturalnych) i dostępności cyfrowej. Zamieszczono też odwołania do przepisów prawnych i przykłady dobrych praktyk.

Opracowanie powstało w ramach projektu SUCCESSIBILITY – zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.19  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Publikację można pobrać tutaj.

Źródło: oprac. za niepełnosprawni.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

20 stycznia 2022