Imigranci

W 2020 r. Polska była unijnym liderem imigracji

Jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest unijnym liderem pod względem wydanych pierwszych pozwoleń pobytowych dla obywateli krajów spoza UE. W zeszłym roku wydaliśmy ich aż 598 tys.

Nawet pandemia nie zatrzymała imigracji do krajów Unii, ale przyczyniła się do spadku liczby pierwszych pozwoleń na pobyt obywatelom spoza UE. W 2020 roku wydano ich łącznie 2,2 mln, co jest spadkiem o 24 proc. (706 tys.) w porównaniu do 2019 roku. Jest to także pierwsze załamanie wzrostowego trendu obserwowanego w latach 2013-20. Statystyki pochodzą z baz danych Eurostatu..

W 2020 roku Polska wydała co czwarte pierwsze zezwolenie na pobyt udzielony w UE obywatelom spoza UE. W zeszłym roku mimo spadku było to aż 598 tys., czyli 26 proc. wszystkich zezwoleń. Gdyby wszyscy ci imigranci założyli nowe miasto, to byłoby to 5. największe miasto w Polsce (czwarty Wrocław liczy 643 tys. mieszkańców). To pokazuje, jak wielka jest skala imigracji do Polski.

Pod tym względem dystansujemy całą czołówkę. Drugie miejsce przypadło Niemcom, którzy udzielili jedynie 313 tys. takich zezwoleń (14 proc. wszystkich) – czyli blisko połowę z tego co Polska. Na trzecim miejscu znalazła się Hiszpania z wynikiem 312 tys. pierwszych zezwoleń.

Głównym powodem ubiegania się o pozwolenie na pobyt są cele zarobkowe. Stanowią one 40 proc. wszystkich pozwoleń. Następne miejsce zajmują sprawy rodzinne (28 proc.). W celach edukacyjnych wydano 11 proc. pozwoleń, a inne powody odpowiadają za 21 proc. wszystkich wniosków.

Biorąc pod uwagę same pierwsze zezwolenia związane z zatrudnieniem, na szczycie listy znów znalazła się Polska, która wydała 502300 takich zezwoleń. To 22 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń w UE (niezależnie od kategorii). Pod względem zezwoleń w celach edukacyjnych, na pierwszym miejscu z wynikiem 72700 pozwoleń, znalazła się Francja. Biorąc pod uwagę zezwolenia wydane z powodów rodzinnych, w 2020 roku najwięcej wydały Niemcy (130700), Hiszpania (119500) i Francja (80200). Niemcy były pierwsze również pod względem zezwoleń na pobyt z innych powodów (153000).

W 2020, aż 601200 Ukraińców otrzymało pierwsze zezwolenie na pobyt w krajach UE. To czyni Ukrainę największym źródłem imigracji do Unii. Aż 81 proc. Ukraińców otrzymała zezwolenie w Polsce (488900). Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Maroka (123400), którzy w 56 proc. trafili do Hiszpanii. Podium zamykają Indie (79270).

Można powiedzieć, że trafiło się nam naprawdę dobrze, ponieważ Ukraińcy należą do najbardziej pracowitych grup imigrantów w całej UE. Z danych Eurostatu wynika, że 86 proc. z nich przyjechało do Unii w celach zarobkowych. Drudzy pod tym względem, z wynikiem 60 proc. byli Białorusini, którzy również jako cel swojej emigracji wybierają Polskę.

Źródło: oprac. za Obserwatorem Gospodarczym. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

10 października 2021