News, Wykluczenie cyfrowe

Podlasie. Sprzęt komputerowy dla dzieci byłych pracowników PGR

21 marca br, w Sokółce, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera Adama Andruszkiewicza, na której przedstawiono program wsparcia rozwoju cyfrowego dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Dofinansowanie jest częścią walki z tzw. cyfrowym wykluczeniem.

Walka z wykluczeniem to jeden z głównych celów polityki cyfrowej rządu. Wybuch pandemii COVID-19 pokazał, jak ważne są dziś kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z cyfrowych narzędzi. Co mnie bardzo cieszy, Podlasie w ramach programu otrzyma na ten cel blisko 7 milionów złotych – podkreślił minister Adam Andruszkiewicz.

Ponad pół miliarda złotych

Dofinansowanie w ramach programu trafi do 1604 gmin z całej Polski, a łączna kwota przeznaczona na ten cel to 586 222 805 zł. Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W całym kraju złożono wnioski na ponad 215 tys. komputerów i laptopów oraz przeszło 3 tys. tabletów o wartości 541 575 237 zł.

Prawie 7 milionów złotych dla Podlasia na cyfryzację

Już w najbliższym czasie 66 gmin województwa podlaskiego otrzyma, w ramach programu, dofinansowanie na łączną kwotę 6 726 254 zł.

Dzięki rządowemu programowi podlaskie samorządy sfinansują zakup aż 198 komputerów stacjonarnych, 2 293 laptopów oraz 41 tabletów. Dodatkowo, 339 582 zł zostanie przeznaczone na zakup niezbędnego oprogramowania oraz 117 444 zł na ubezpieczenie sprzętu, a 23 528 zł pójdzie na sfinansowanie dostępu do Internetu.

Największe środki w województwie otrzyma Białystok – będzie to kwota 383 020 zł, następnie gmina Zabłudów otrzyma 297 220 zł , oraz gmina Sokółka – 278 200 zł.

Likwidujemy cyfrowe wykluczenie

Oprócz dofinansowania dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wspiera też cyfryzację samorządów w ramach projektu Cyfrowa Gmina. W ramach tego programu jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki na zadania związane z cyfryzacją urzędów.

Cyfrowa Gmina to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. ​​​Samorządy otrzymują dofinansowanie na zadania związane z cyfryzacją urzędów JST oraz jednostek im podległych i nadzorowanych.

Z programu środki są przeznaczone m.in. na:

  • nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
  • edukację cyfrową w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
  • analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Kolejnym komponentem, dzięki któremu zmniejszamy wykluczenie cyfrowe jest program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Jest to inicjatywa, dzięki której każda szkoła w Polsce ma darmowy dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

Źródło: oprac. za gov,pl. Zdjęcie ilustracykne – fot. Shutterstock.

23 marca 2022