Bezdomność

Płock. W Klasztorze Mariawitów ruszyło Centrum Integracji Społecznej

Od początku lipca w Klasztorze Mariawitów w Płocku działa Centrum Integracji Społecznej im. św. Marii Franciszki Kozłowskiej (CIS). Celem placówki jest pomoc osobom bezdomnym i długotrwale bezrobotnym w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

CIS będzie realizować swoją misję poprzez warsztaty terapeutyczne dla podopiecznych, zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia, przekwalifikowanie zawodowe i nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych. Prowadzone u Mariawitów warsztaty i praktyki będą kształtować umiejętności skutecznego poszukiwania zajęcia i przygotowywać do pracy.

Lokacja w pomieszczeniach klasztoru jest tymczasowa. Trwają już zaawansowane prace remontowe przy dwóch budynkach na terenie Mariawitów.

– Będzie tam Centrum Integracji Społecznej z różnymi salami do terapii, ale również jest budynek, który będzie przystosowany do tego, aby osoby mogły pracować w gastronomii. Powstanie taka restauracja, do której będą mogły przychodzić osoby bezdomne, bezrobotne i korzystać z posiłków, a w innych godzinach będą mogli przychodzić też pozostali płocczanie, korzystając z pracy uczestników CIS-u – opowiadał Biskup Naczelny Mariawitów, Marek Babi.

Obecnie już 21 osób otrzymało pozwolenie na udział w CIS od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Mariawici od początku swojego istnienia działają na rzecz osób bezdomnych, bezrobotnych i wykluczonych społecznie. Powołanie Centrum Integracji Społecznej jest krokiem w kierunku wzmocnienia wysiłków w tym zakresie. W ochronce dla dzieci prowadzonej przez Mariawitów przebywała między innymi Mira Zimińska Sygietyńska.

Dzięki pracy realizowanej przez uczestników CIS, Mariawici będą mogli zaoferować płocczanom wiele atrakcji na terenie klasztornym. Poza typowymi atrakcjami turystycznymi, jak zwiedzanie i zabawy, planowana jest terapia za pomocą alpak (alpakoterapia), jak również produktów pszczelich (apiterapia).

Kolejną ciekawą propozycją będzie sklepik z pieczywem, z którego niegdyś słynęli Mariawici. Ma pojawić się również punkt sprzedaży odzieży używanej. Dochód z działalności posłuży do rozwoju CIS, akcji „Ciepły posiłek u Mariawitów” oraz hostelu dla bezdomnych.

Mariawici cały czas są otwarci na wsparcie. Każdy, kto chce wesprzeć ich wysiłki w pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym, może zaoferować ubrania, meble oraz produkty żywnościowe. Wystarczy skontaktować się z Centrum Integracji Społecznej (Kazimierza Wielkiego 27A, 09-400 Płock): cis@mariawita.pl, tel. +48 510 827 015.

Akcję wspierają nie tylko osoby prywatne, ale też przedsiębiorcy. Produkty żywnościowe Mariawici otrzymują między innymi od Piekarni Kierzkowski i producenta makaronów Okruszek. Uruchomienie Centrum Integracji Społecznej było możliwe dzięki pozwoleniu Wojewody Mazowieckiego oraz dofinansowaniu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.

źródło: PetroNews

7 lipca 2021