Bez kategorii

Piekoszów. Dom dla Niepełnosprawnych otrzymał nowe koncentratory tlenu

Koncentratory tlenu dla prowadzonego przez Caritas kielecką Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie przekazał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Jest to w tym momencie sprzęt niezbędny. Jak dotąd placówka miała pięć koncentratorów i wszystkie były zajęte przez pacjentów. W najbliższym czasie trzy z nich będą musiały zostać zawiezione do przeglądu technicznego, więc wsparcie w postaci pięciu nowych jest bardzo ważne, W tej chwili na szczęście nikt nie choruje na covid, ale pacjenci, którzy przeszli tę chorobę, bardzo tlenu potrzebują.

Dyrektor ks. Łukasz Zygmunt placówkę którą kieruje, nazywa „małym szpitalem”. – W jej ramach funkcjonuje dom pomocy społecznej, lokale aktywizujące i oddział szpitalny. Pacjentów nieustannie przybywa, brakuje urządzeń ściennych do podawania tlenu, wciąż potrzebne są ubrania ochronne, rękawice – wylicza.

W Domu dla Niepełnosprawnych Caritas kieleckiej w Piekoszowie funkcjonują liczne usługi i obiekty ratownictwa. Jest tu Dom Pomocy Społecznej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Szpitalny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Dziennej, Lekarska Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna, rehabilitacja ambulatoryjna i turnusy rehabilitacyjne oraz lokale aktywizujące.

Dom wyposażony jest w gabinety do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu klasycznego, w salę gimnastyczną, basen rehabilitacyjny, grotę solną, świetlicę, jadalnię i kuchnię. W całym obiekcie nie ma barier architektonicznych. Cały obiekt jest wyposażony w instalację przeciwpożarową i chroniony monitoringiem.

Pracę w Domu dla Niepełnosprawnych wykonują wysoko wykwalifikowani specjaliści: lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, opiekunki, pracownik socjalny, terapeuci, kucharki i pozostały personel pomocniczy. W kaplicy Domu jest sprawowana codziennie Msza Święta i inne sakramenty. Z oferty korzystają osoby z całej Polski.

źródło: Nasz Dziennik

9 kwietnia 2021