Seniorzy

Piaseczno. Powstaje Dom Seniora

Budynek Domu Seniora w Piasecznie jest gotowy, ale miasto potrzebuje jeszcze kilku miesięcy na jego uruchomienie. Zakończyły się już prace budowlane, ale w przygotowaniu jest dokumentacja, która pozwoli formalnie utworzyć Dzienny Dom Pomocy Społecznej. 

Kolejnym krokiem będzie wyposażanie budynku w niezbędny sprzęt, meble, materiały itp. Ostatnim etapem będzie rekrutacja pracowników i uczestników Dziennego Domu. Realnym terminem oddania placówki do użytku wydaje się październik bieżącego roku.

Z usług ośrodka wsparcia będą mogły korzystać osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo, samodzielne lub z ograniczeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie wymagają indywidualnego, stałego wsparcia opiekunów i wyrażają gotowość skorzystania z instytucjonalnego wsparcia w zakresie integracji społecznej.

– Wstępnie przewidujemy od 50 do 80 miejsc miesięcznie dla stałych uczestników, czyli tyle osób może przychodzić codziennie i korzystać z oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej – informuje Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna.

Do dyspozycji seniorów będzie ponad 800 m kw. powierzchni dostosowanej do potrzeb osób o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnych, w tym między innymi: sala widowiskowo-szkoleniowa, pomieszczenia klubowe i dydaktyczne, sala do ćwiczeń, pokoje do terapii indywidualnej lub poradnictwa, pokój wypoczynkowy z miejscami do leżenia, pokój zabiegowo-pielęgniarski.

Pobyt w Dziennym Domu zapewni seniorom wsparcie w postaci zajęć usprawniających ruchowo oraz rehabilitacyjnych, zajęć kreatywnych i edukacyjnych, porad specjalistycznych (psychologiczne, prawne) oraz innych zajęć i usług, które będą dostosowane do potrzeb uczestników, rozwijając ich pasje czy zainteresowania.

Dom Seniora ma być także miejscem dostępu do kultury i rekreacji. Przy placówce powstał duży taras oraz ogród, w którym w sezonie wiosenno-letnim będą mogły odbywać się zajęcia plenerowe.

Seniorzy zamieszkujący na terenie gminy Piaseczno będą kierowani do Dziennego Domu na podstawie decyzji MGOPS. Usługi realizowane w Dziennym Domu Pomocy Społecznej będą odpłatne, z możliwością częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Budynek Domu Seniora powstał w miejscu, w którym przez wiele lat działało gminne przedszkole. Obiekt nie nadawał się do adaptacji, a jego modernizacja była nieopłacalna, dlatego placówkę dla dzieci przeniesiono do Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Stary budynek zburzono, a w jego miejsce wybudowało nowoczesny obiekt dedykowany seniorom. Inwestycja kosztowała 10,5 mln złotych.

Źródło: oprac. za przegladpiaseczynski.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

6 lipca 2022