Niepełnosprawność

Ostrowiec Św. PCK bez rządowego finansowania

Grupa mieszkańców Ostrowca ze znacznym stopniem niepełnosprawności z początkiem roku straciła pomoc asystentów, których kierował do nich Polski Czerwony Krzyż. Organizacja, jak się okazuje, nie otrzymała na ten rok rządowego finansowania. 

Jak mówi prezes OR PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim Stanisław Fiolik, ich wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej, nie z ich winy. – Ktoś w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie dopełnił formalności. Zarzucono nam niedostarczenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok, a ono zostało przez nas załączone, tylko urzędnik tego pliku nie otworzył i nasz wniosek został odrzucony przed rozpatrywaniem – wyjaśnia prezes PCK.  Organizacja czeka na rozpatrzenie odwołania, równocześnie czeka na uruchomienie dodatkowego naboru, bo wciąż resort rodziny i polityki społecznej ma mieć około 10 milionów wolnych funduszy na ten cel.

Finansowanie na asystentów osób niepełnosprawnych otrzymał za to samorząd Ostrowca. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmie w tym roku takim wsparciem około 120 osób. Mimo jednak, że informację o przyznaniu funduszu otrzymali przed końcem roku, to wciąż nie mają podpisanej umowy z wojewodą świętokrzyskim. – Będziemy mogli realizować tę usługę po podpisaniu umów z wojewodą świętokrzyskim. Ona będzie zlecona zewnętrznej firmie, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu. – wyjaśnia Marta Cichońska z Działu Pomocy Usługowej MOPS w Ostrowcu, podkreślając, że programu nie uda się uruchomić przed końcem marca lub nawet początkiem kwietnia. – Teraz możemy jedynie zaoferować pomoc odpłatną,.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wie o utracie przez PCK dofinansowania i utracie świadczeń przez ich podopiecznych. Pracownicy ośrodka kontaktowali się ze wskazanymi przez organizację osobami, ale teraz mogli oferować jedynie płatne świadczenia. Bezpłatną pomocą będą mogli objąć osoby w największej potrzebie, na tyle, na ile pozwolą pozyskane na ten cel fundusze.

Źródło: oprac. za radioostrowiec.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

21 stycznia 2022