Niepełnosprawność

Olkusz. Akcja przeciwko zajmowaniu miejsc parkingowych niepełnosprawnym

ZABRAŁEŚ MOJE MIEJSCE? ZABIERZ MOJE KALECTWO ! – pod takim hasłem olkuscy policjanci prowadzili w tych dniach akcję, której głównym celem było eliminowanie nieuprawnionych kierowców parkujących na miejscach dla osób niepełnosprawnych.

Do policjantów wpływają informacje o bezprawnie zajętych miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Podczas interwencji często okazuje się, że kierowca zapomina  o pozostawieniu w widocznym miejscu karty parkingowej, pomimo takiego obowiązku. Zdarzają się także przypadki, kiedy osoby nieuprawnione zajmują miejsca przeznaczone dla niepełnosprawnych. Osoba, która nie stosuje się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, musi się liczyć z mandatem karnym w wysokości 1200 zł i 6 punktów karnych.

Karta parkingowa to dokument imienny. Nie można jej pożyczać, ani korzystać z niej, jeśli nie jest się osobą uprawnioną. Można natomiast przewozić osobę niepełnosprawną posiadającą taką kartę. Osoba posługująca się kartą parkingową w sposób nieuprawniony popełnia wykroczenie i grozi jej mandat w wysokości 400 zł.

Podczas wtorkowych działań (28.03.br.) mundurowi sprawdzali, czy pozostawione na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych pojazdy mają kartę parkingową uprawnioną do parkowania na tych stanowiskach. Zwracali również uwagę na prawidłowość oznakowania takich miejsc. Stróże prawa ujawnili 4 wykroczenia. Zaparkowane w takich miejscach pojazdy nie miały kart parkingowych, a podczas interwencji nie było właścicieli na miejscu. Z interwencji policjanci sporządzi notatki, które trafią do zespołu wykroczeń.

Ponadto policjanci ujawnili 7 przypadków nieprawidłowego oznakowania miejsc parkingowych – brak oznakowania poziomego P-24. W tej sytuacji policjanci wystąpią z wnioskiem do zarządcy drogi o uzupełnienie oznakowania.

Przypominamy, że prawidłowe oznakowanie dla miejsc dla niepełnosprawnych musi posiadać zarówno znaki pionowe jak i oznaczenia poziome takie jak „niebieska koperta”. Mogą także być oznaczone tylko znakiem poziomym, ale znak pionowy nie może występować bez poziomego.

Czym jest karta parkingowa i kto może uzyskać taki dokument?

Osoba, która ma stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności np. 04-O choroby narządu wzroku, 05-R upośledzenie narządu ruchu lub 10-N choroba neurologiczna), o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Karta parkingowa uprawnia do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych tzw. „kopertach” nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ważna jest przez okres maksymalnie 5 lat i wydawana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Osoba posiadająca kartę parkingową ma obowiązek umieścić ją za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, w taki sposób, aby możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością oraz uprawnia do niestosowania się do znaków drogowych – przy zachowaniu szczególnej ostrożności, takich jak: B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach, B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych, B-3a zakaz wjazdu autobusów, B-4 zakaz wjazdu motocykli, B-10 zakaz wjazdu motorowerów, B-35 zakaz postoju, B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste, B-38 zakaz postoju w dni parzyste, B-39 strefa ograniczonego postoju

Policjanci apelują ! Nie zajmujmy miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, nie utrudniajmy im parkowania w wyznaczonych miejscach albowiem muszą one mieć możliwość zaparkowania jak najbliżej czy to miejsca zamieszkania, czy też wejścia do sklepu lub instytucji. Pamiętajmy, że dla takich osób  każdy krok jest wyzwaniem.

Apelujemy również, aby podczas parkowania nie zajmować więcej niż jednego miejsca i nie blokować innych pojazdów. Przestrzegamy przed takimi zachowaniami i zapowiadamy, że stanowczo będziemy reagować na takie sytuacje w myśl hasła ZABRAŁEŚ MOJE MIEJSCE? ZABIERZ MOJE KALECTWO!

Źródło: policja.gov.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

30 marca 2023