News, Seniorzy

Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce – wyniki raportu

Zdrowie seniorów, ich potrzeby społeczne i sytuacja materialna, relacje oraz komunikacja międzypokoleniowa na linii senior – opiekun. To tylko niektóre z zagadnień poruszanych w najnowszym raporcie „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce” – pierwszym tego typu badaniu realizowanym wśród polskich seniorów i ich opiekunów tzn. osób, które pozostają aktywne zawodowo i pomagają potrzebującym – w swojej rodzinie, najbliższym otoczeniu – w sprawach życia codziennego, bądź chciałyby taką pomoc zaoferować.

Raport SeniorApp przygotowany został we współpracy z ekspertami z organizacji o działalności proseniorskiej. 708 respondentów pomogło zdiagnozować kluczowe kwestie dotyczące grupy społecznej, która – zarówno w Polsce, jak i na świecie – staje się coraz liczniejsza. Badanie, którego wyniki analizuje raport, podzielono na dwa obszary.

I SENIOR

25,3 proc. badanych seniorów deklaruje, że nie żyje aktywnie i wychodzi z domu tylko, gdy musi. 0,6 proc. w ogóle nie opuszcza swojego mieszkania. 29,3 proc. twierdzi, że ich życie jest raczej aktywne, ale wychodzą z domu jedynie w konkretnej sprawie. 44,9 proc. osób często wychodzi z domu.

Pomoc, której potrzebują seniorzy jest zróżnicowana. Wśród najczęściej wymienianych i oczekiwanych form wsparcia znajdują się: zdrowotne tj. opieka lekarska, rehabilitacyjna, pielęgnacyjna (41,8 proc. ankietowanych), finansowe (26,7 proc. badanych), życiowe – załatwianie spraw, robienie zakupów, realizacja recept (22,2 proc. wskazań) i społeczne – towarzystwo, wsparcie psychiczne i emocjonalne (5 proc. odpowiedzi).

II OPIEKUNOWIE

Twórcy raportu zapytali także o opinię drugą stronę – opiekunów. Badani odpowiedzieli na szereg pytań dot. m.in. ich sytuacji materialnej, przeszkód w udzielaniu pomocy, pandemii, wsparcia, jakie oferują innym i oczekiwań, które mają wobec nich bliscy seniorzy.

41,9 proc. badanych – pytanych o to, co jest największą przeszkodą w udzielaniu pomocy rodzicom i bliskim – mówi, że nie ma na to czasu. 36,8 proc. opiekunów nie jest proszonych o pomoc, 33,4 proc. mieszka zbyt daleko od osób potrzebujących wsparcia. 23 proc. nie ma wystarczających środków finansowych, a jedynie 2 proc. nie ma żadnych przeszkód w udzielaniu pomocy.

Jak pokazało badanie, komunikacja na linii senior – opiekun jest pełna błędnych interpretacji. Co widać m.in. wśród ankietowanych opiekunów odpowiadających na pytanie dotyczące pomocy, jakiej oczekują seniorzy. Osoby starsze informowały, że najbardziej potrzebują pomocy zdrowotnej i finansowej, podczas gdy duża grupa opiekunów (75,6 proc.) wskazała głównie na kwestie życiowe. Według nich to one sprawiają największy problem „silversom“.

Dariusz Ludwiczak, Ekspert rynku pracy 50+:

Wyniki pokrywają się z badaniami polskich seniorów na tle osób starszych z Europy Zachodniej. Polscy seniorzy nie wychodzą z domów, nie spotykają się, rzadko uczestniczą w wydarzeniach dla nich organizowanych, chociaż statystyki zmieniają się z roku na rok, gdy do grupy “seniorów” dołączają kolejne roczniki – prowadzą wynik w kierunku zachodnim. Nie jest to jednak stuprocentowa prawda, ponieważ w Polsce jako aktywność klasyfikuje się “spacery”.

LINK DO POBRANIA RAPORTU:

https://seniorapp.pl/wp-content/uploads/2021/12/SeniorApp_Raport_2021.pdf

Źródło: oprac. za infowiro.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay.

16 grudnia 2021