Nowe działania PFRON w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”
News, Niepełnosprawność

Nowe działania PFRON w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”

Tzw. „tarcza antykryzysowa” zakłada szereg rozwiązań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Część tych działań będzie prowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON podejmie następujące działania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Osoby niepełnosprawne

  • dofinansowanie kosztów opieki domowej przy zawieszonych działaniach WTZ

Organizacje III sektora realizujące zadania zlecone

  • możliwość rozliczenia umów bez konieczności zwrotu środków, mimo niezrealizowania założonej w tym okresie wielkości wsparcia lub działań pod warunkiem, że projekty zostaną zrealizowane w późniejszym terminie

Pracodawcy

  • ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty;
  • zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Samorządy

  • podtrzymanie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej w okresie zawieszenia ich działalności w czasie pandemii;
  • wsparcie samorządów, które uruchomiły dodatkową pomoc w związku z epidemią w ramach jednego z modułów programu Rady Nadzorczej PFRON;
  • możliwość ubiegania się przez organizatora ZAZ o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym.

Na program pomocowy PFRON przeznaczy 230 mln zł.

Istotnym udogodnieniem dla pracodawców jest możliwość załatwienia wszelkich formalności online przez platformy sow.pfron.org.pl, sod.pfron.org.pl oraz pracodawca.e-pfron.pl. W oddziałach uruchomiono samoobsługowe punkty składania wniosków.

Osoby z niepełnosprawnościami skorzystać mogą z platformy sow.pfron.org.pl, a wszelkie pytania zadać przez infolinię pod numerem 517 373 975 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-20:00.

źródło: materiały prasowe

2 kwietnia 2020