Aktualia

Mrągowo. Warsztaty Caritas

W Mrągowie odbył się zjazd pracowników Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Podczas dwudniowego zjazdu odbyły się warsztaty, prelekcje oraz integracyjna praca w grupach. Konferencja dotyczyła podsumowania pracy każdej placówki oraz działalności poszczególnych agend Caritas.

– W poprzednich latach spotykaliśmy się dwa razy do roku: raz na jesieni i spotkanie dotyczyło szkolenia, drugi raz na wiosnę i miało charakter dnia skupienia. Pandemia przerwała tę tradycję, jednak chcemy do niej wrócić – mówi ks. Paweł Zięba, dyrektor warmińskiej Caritas.
– Warsztaty integracyjne to idealny sposób na zgrany zespół, a zgrany zespół to gwarancja realizacji licznych przedsięwzięć, jakie podejmuje Caritas. Nasza praca będzie efektywna, gdy zaistnieje dobra komunikacja, którą doskonalimy podczas tego typu warsztatów. Integracja za pomocą różnego rodzaju metod i narzędzi uczy nas samodzielnego rozwiązywania drobnych problemów i wzajemnego wspierania się. Te kreatywne zabawy integracyjne rozwijają nasze miękkie kompetencje społeczne, niezbędne w dzisiejszym świecie – mówi Marta Punda, jedna z koordynatorek warsztatów.

Podczas weekendu odbył się warsztat z zakresu ochrony nieletnich oraz osób z niepełnosprawnością.

– To ważny temat i cieszę się, że wybrzmiał podczas naszego zjazdu. Na co dzień nie zawsze pracujemy bezpośrednio z dziećmi. Mamy jednak do czynienia z rodzinami, gdzie ryzyko wykorzystania dziecka jest spore. Wciąż musimy mieć otwarte oczy nie tylko na to, co jest naszą pracą, ale też na tych, którzy są narażeni na krzywdę – mówi Jolanta.

Podczas pracy w grupach metodą metaplanu omawiano adresatów pomocy Caritas: umierających, uchodźców, ubogich, chore dzieci, dzieci z rodzin wykluczonych społecznie, ofiary przemocy, niepełnosprawnych i osoby bezdomne.

– Była to przede wszystkim analiza problemu i poszukiwanie nowych rozwiązań. Caritas Archidiecezji Warmińskiej otacza swą opieką i wsparciem wszystkich, którzy tego potrzebują. Mimo tego, iż codziennie podejmujemy heroiczną pracę, w dalszym ciągu jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania. W trakcie pracy w grupach liczyła się współpraca i podzielenie omawiania danego problemu lub zagadnienia na kolejne, logicznie łączące się ze sobą etapy. Dzięki specjalnym plakatom z pytaniami pomocniczymi łatwiej nam było uporządkować poruszane podczas pracy grupowej fakty i dane, a także analizować je i wyciągać z nich wnioski – tłumaczy Marta Punda. – Dzięki takim wyjazdom możemy uczestniczyć w ciekawych szkoleniach zarówno podstawowych, jak i tych dotyczących aktualnych problemów. Wyjazdy integracyjne to również bardzo dobry sposób na wzajemnie poznanie się pracowników. Na co dzień nierzadko kojarzymy własne twarze, spotykamy się na korytarzach, w różnych naszych placówkach, ale nie zawsze wiemy, na jakim stanowisku pracujemy, jakie zadania wykonujemy – dzisiaj mogliśmy się tego dowiedzieć – dodaje.

Obecnie na stałe w Caritas pracuje ok. 100 osób. W całe dzieło przez różnego rodzaju kontrakty czy umowy o dzieło zaangażowanych jest 300 osób.

– Działania, które podejmujemy, mają na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Ten cel łączy setki osób wokół Caritas. Staramy się nie tylko umacniać dotychczasowe działania, ale czuwamy, by reagować na nowe wyzwania – dodaje ks. Paweł.

Źródło informacji i zdjęcia: gosc.pl.

21 listopada 2022