Niepełnosprawność

Łukowica. Do końca tego roku powstanie Zakład Aktywności Zawodowej

Będzie to pierwsze tego typu miejsce na terenie powiatu limanowskiego, w którym osoby niepełnosprawne mogą znaleźć pracę dostosowaną do ich możliwości. Zakład ma oferować 35 miejsc pracy, dla osób z gmin Łukowica i Podegrodzie.

– Mamy w planie utworzyć pracownie niszczenia dokumentów, pracownie produkcji podpałki ekologicznej, profesjonalnego sprzątania, bardzo liczymy na zlecenia od pana wójta, jeśli chodzi o sprzątanie budynków gminy, ale też są tutaj tereny zielone do utrzymania. W planie mamy też pracownię artystyczną – wylicza prezes Stowarzyszenia „Promyk”, Urszula Potoniec-Mędoń.

Z powstania takiego ośrodka cieszą się podopieczni lokalnych warsztatów terapii zajęciowych, którzy przechodzili różnego rodzaju staże lub praktyki zawodowe.

Utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowicy finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i PFRON. Gmina Łukowica przekazała pomieszczenia w budynku po gimnazjum.

Źródło informacji i zdjęcia: rdn.pl.

11 września 2022