Niepełnosprawność

Łowicz. MOPS szuka wolontariuszy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu szuka osób, które podjęłyby się wolontariatu w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 roku. Jeżeli jesteście osobami wrażliwymi na los innych i chcecie bezinteresownie działać na rzecz osób potrzebujących, często kosztem własnego czasu wolnego, ta propozycja jest dla was!

Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. To satysfakcja z pomocy, radość i poczucie spełnienia.

Osoby zainteresowane tą formą współpracy proszone są o zgłaszanie się do MOPS-u w Łowiczu osobiście lub telefonicznie w celu umówienia spotkania. W czasie którego, podpisane zostanie porozumienie współpracy i dopełnione wszelkie formalności. MOPS zapewnia wydanie zaświadczeń i referencji.

Należy jednak mieć na uwadze to, że gdy jest się osobą niepełnoletnią, należy wcześniej uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie się tego typu działalności. Wolontariuszami mogą zostać również osoby z niepełnosprawną, na emeryturze lub pracujący zawodowo. Każdy jest mile widziany, kto ma wielkie serce.

Źródło: oprac. za lowicz24,eu. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

7 marca 2022