Więzienie

Kwidzyn. Osadzeni pomagają uchodźcom

Osadzeni z Zakładu Karnego w Kwidzynie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga zostali zaangażowani w tworzenie tymczasowego ośrodka pobytu dla uchodźców z Ukrainy. 

Praca resocjalizuje 

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Aby osiągnąć zamierzony cel, prowadzone są zindywidualizowane oddziaływania na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych.

Pomoc jest ważna

Zakład Karny w Kwidzynie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kwidzynie w zakresie pomocy uchodźcom przybyłym na tereny powiatu. Funkcjonariusze przekazywali paczki dla potrzebujących rodzin.

Tym razem osadzi kwidzyńskiej jednostki pomogli w tworzeniu tymczasowego ośrodka pobytu dla uchodźców z Ukrainy organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Pomagać może każdy, a wolontariat kształtuje nawyk pracy i kształtuje postawy altruistyczne.

Źródło: oprac. za sw.gov.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

1 lipca 2022