Seniorzy

Kraków. Miasto przygotowuje się do opieki nad seniorami

W 2020 roku 24 proc. mieszkańców Krakowa stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym (65 i więcej w przypadku mężczyzn, 60 lat i więcej w przypadku kobiet). Prognozy są takie, że za 28 lat odsetek ten wzrośnie do 32 proc.

Grupa osób starszych, które wymagają opieki, będzie stale wzrastać, a liczba opiekunów maleć. W Małopolsce, według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, do 2050 roku potencjał pielęgnacyjny zmaleje i będzie wynosił 128 opiekunów na 100 osób potrzebujących, w porównaniu do 325 potencjalnych opiekunów rodzinnych w roku 2013.

Odpowiedź na to wyzwanie kryje się m.in. w zapisach przyszłorocznego budżetu. Tylko na terenie Dębnik, niedaleko od centrum miasta powstaną nowe domy pomocy społecznej. Inwestycja pochłonie 16,4 mln złotych. Dla miasta dobrą informacją jest to, że 15 mln złotych na ten cel pochodzi z budżetu centralnego (Rządowy Fundusz Polski Ład). Będzie to miejsca dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych.

Natomiast 6,5 mln złotych zarezerwowano na wykończenie nieruchomości przy ul. Widłakowej. W tym miejscu całodobową pomoc znajdą osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie wymagający całodobowej opieki, a także zostanie zapewnione wsparcie dzienne dla seniorów zamieszkujących w okolicy.

Jednym z większych zadań będzie też przygotowanie inwestycji przy ul. Praskiej 64. To właśnie tam na miejskiej działce przez wiele lat stał „szkieletor”. Ostatecznie przejęło go miasto i teraz planuje przede wszystkim zmianę sposobu użytkowania, z myślą o przyszłości.

W przyszłym roku MOPS ma zapewnione 800 tys. złotych na przygotowanie różnego rodzaju dokumentacji projektowej na dokończenie budowy i stworzenie tam Centrum Usług Społecznych.

W środku znajdzie się miejsce dla 100 osób wymagających permanentnej opieki i ośrodek wsparcia w formie dziennej dla 20-30 osób. W CUS-ie prowadzone będzie również dożywianie podopiecznych MOPS-u, mieszkańców z południowej części Krakowa i miejsce, gdzie będą przygotowywane posiłki dla DPS-ów z sąsiedztwa.

Miasto zapowiada, że będą tam też organizowane warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Przygotowana ma być również wielofunkcyjna sala na potrzeby terapeutyczne i rehabilitacyjne dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zlokalizowanego w sąsiedztwie.

To nie wszystkie inwestycje związane z pomocą społeczną. W budżecie znalazły się również takie zadanie, jak rozbudowa i przebudowa DPS-u przy ul. Helców za 3,8 mln zł (IV etap), modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej (2,8 mln zł) czy modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej (2,2 mln zł).

Źródło: oprac. za lovekrakow.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels.

20 grudnia 2021