Koszalin. Informator dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół
Niepełnosprawność

Koszalin. Informator dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół

Jednym, z bardzo ważnych celów działalności samorządu Koszalina jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. Działania te byłyby znacznie utrudnione bez rzetelnej informacji. Potrzebne Informacje zainteresowani mogą czerpać z udostępnionej niedawno, szóstej już edycji „Koszalińskiego informatora dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół”.

W informatorze, wydanym w grudniu 2020 r. w związku z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, można znaleźć podstawowe wiadomości na temat orzecznictwa, edukacji, ulg i uprawnień oraz możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informator można otrzymać w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz koszalińskich organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dostępny jest także pod adresem: https://koszalin.pl/sites/default/files/attachment/informator.pdf

źródło: koszalin.info.pl

8 stycznia 2021