Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”
News, Niepełnosprawność

Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”. Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki.

Organizatorzy konkursu zwracają szczególną uwagę na innowacyjność projektów, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

Termin rozpoczęcia składania wniosków 01.06.2020 r.

Termin składania wniosków upływa 30.06.2020r. (decyduje data złożenia wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/).

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 17.08.2020 r. do 17.02.2021 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

źródło: ngo.pl

16 maja 2020