Seniorzy

Konin. Zakończenie VII edycji programu „Złota jesień życia”

10 listopada w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie odbyło się uroczyste zakończenie VII edycji programu „Złota jesień życia” przeznaczonego dla seniorów z terenu Konina. 

Program „Złota jesień życia” rozpoczęto w październiku 2019 r., jednak pandemia spowodowała kilkumiesięczną przerwę, a od 9 czerwca tego roku ponownie go wznowiono.

Celem programu było zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym. W ramach programu odbywały się zajęcia warsztatowe mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrycia swoich mocnych stron, poznania nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

Bardzo ważnym elementem programu były działania związane z aktywnością zarówno fizyczną, jak i umysłową, między innymi poprzez zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, technikami zapamiętywania, samoobroną, czy też edukacją w zakresie zachowań prozdrowotnych. Odbywały się również spotkania autorskie i poetyckie, walentynkowe, wspólne kolędowanie.

W ramach propagowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego uczestnicy programu mieli możliwość zapoznania się z ofertą kulturalną Konina (poprzez wyjścia do kin, wystawy, pokazy mody, zwiedzanie muzeum, wizyty w bibliotece, itp.). Dzięki przychylności władz miasta i radnych miejskich oraz instytucji z terenu Konina możliwe było również zorganizowanie wycieczki do Inowrocławia.

Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Małgorzata Rychlińska – dojrzały wiek nie jest przeszkodą w samorealizacji, spełnianiu potrzeb i realizowaniu pasji. Otwiera przed osobami starszymi, często samotnymi, nowe możliwości, oferując seniorom twórczą, sensowną i aktywizującą formę spędzania czasu wolnego. W każdym wieku możemy zdobywać i poszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności, podnoszące jakość naszego życia. Wyraziła także nadzieję, że  wspólnie spędzony czas, integracja i  wymiana doświadczeń przełożą się na nowe znajomości, jeszcze większą aktywność i że udział w programie „Złota jesień życia” zostanie zapamiętany oraz będzie zachętą dla innych seniorów, że warto wyjść z domu.

Zastępca prezydenta Konina Witold Nowak, wraz z dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Małgorzatą Rychlińską, wręczył uczestnikom pamiątkowe dyplomy, przekazując seniorom szczególne podziękowania za uczestnictwo w „Złotej jesieni życia”.

Źródło; MOPR Konin. Zdjęcie MOPS Konin

12 listopada 2021