Seniorzy

Koło. Seniorzy objęci pilotażowym programem teleopieki

Gmina Miejska Koło, chcąc wspierać i udzielać opieki kolskim seniorom, przystąpiła do Pilotażowego Projektu „Wielkopolski System Opieki Seniora” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021-2022, przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Program realizowany jest we współpracy z lokalnymi samorządami, a kolski jest jednym z tych, którym udało się zakwalifikować do udziału. W Kole realizacją i koordynacją przedsięwzięcia zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Usługa teleopieki polega na wyposażeniu seniorów w specjalne opaski noszone na nadgarstku monitorujące stan zdrowia i umożliwiające wezwanie pomocy oraz na prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych. Programem zostało objęte 10 osób wytypowanych przez MOPS na podstawie stanu zdrowia i orzeczeń lekarskich.

Sześć opasek trafiło do uczestników DDS+, dlatego w Domu Seniora miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu realizatorom programu. Seniorzy przyznali, że zwiększy się ich bezpieczeństwo i polepszy samopoczucie.

– Te dziesięć opasek do dobry początek nowej, dobrej inicjatywy lokalnej – powiedział burmistrz Koła Krzysztof Witkowski. – Zabiegam o pozyskanie 100.000 zł z Programu Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na kontynuowanie działań na rzecz kolskich seniorów. Za tę kwotę udałoby się w przyszłym roku nabyć ok. 100 kolejnych opasek. To jeszcze nie zaspokoi lokalnych potrzeb, ale znacząco wspomoże samotnych seniorów, zwiększy ich bezpieczeństwo. Dołożę starań, by w kolejnych latach projektem objąć jak największą liczbę mieszkańców.

Źródło: oprac. za mediaroom.com. Zdjęcie UM w Kole.

27 grudnia 2021