Niepełnosprawność

Kalisz. Rozpoczyna działalność Centrum opiekuńczo-mieszkalne

W lutym do Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu zawitają pierwsi podopieczni. 20 stycznia uroczyście otwarto obiekt z udziałem Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, prezydenta Krystian Kinastowskiego oraz zaproszonych gości.

Przy ul. Żwirki i Wigury 10 powstał nowoczesny i estetyczny obiekt, który służyć będzie dorosłym mieszkańcom Kalisza z niepełnosprawnościami.

Budowę Centrum dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, Moduł I – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia.

– W skali całego kraju blisko 300 milionów złotych przeznaczyliśmy na to, aby te centra powstawały. Podpisane są ponad 102 umowy, ale to centrum, które dzisiaj oddajemy, jest 22. centrum na terenie kraju, które będzie już funkcjonowało i jednym z pięciu na terenie Wielkopolski. Każdego roku, przez 5 lat, będziemy przekazywali środki na jego utrzymanie. Na ten rok będzie to kwota 1 590 000 zł – powiedziała Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

O działaniach miasta na rzecz osób niepełnosprawnych przypomniał Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Jak wskazuje Paulina Gawłowska, kierownik Centrum, nabór był prowadzony od października. Ze wsparcia instytucji chce skorzystać 35 osób i wciąż zgłaszają się osoby zainteresowane.

– W przyszłym tygodniu pracownicy socjalni wyruszą w teren i będą przeprowadzać wywiady środowiskowe. Będą tu kierowane osoby dorosłe, niepełnosprawne umiarkowanie i ze znacznym stopniem niepełnosprawności – podkreśla Paulina Gawłowska, kierowniczka instytucji.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kaliszu posiada 40 miejsc w trybie dziennym i dwa miejsca w trybie całodobowym. Osoby niepełnosprawne będą miały tu zapewnioną odpowiednią opiekę, terapię, wsparcie psychologiczne oraz rehabilitację.

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 3,5 mln złotych. Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego wyniosło blisko 2,9 mln złotych.

Źródło: oprac. za kalisz.pl. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Shutterstock.

22 stycznia 2023