Jest już dostępny nowy informator dla osób z niepełnosprawnością 
News, Niepełnosprawność

Jest już dostępny nowy informator dla osób z niepełnosprawnością 

Przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nowy informator dla osób z niepełnosprawnością jest już dostępny do pobrania.

W publikacji znajdziemy szczegółowe informacje na temat świadczeń typu renta z tytułu niezdolności do pracy, czy renta socjalna. Opisane zostały również działania ZUS oraz PFRONu na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

– Zebraliśmy w nim najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisaliśmy m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze – czytamy we wstępie.

W aktualnej publikacji po raz pierwszy zrezygnowano – zgodnie z prośbami środowisk ON – z terminu „osoba niepełnosprawna”, który został zastąpiony sformułowaniem „osoba z niepełnosprawnością”,

Informator można pobrać na:

https://www.zus.pl/documents/10182/167496/Informator+dla+osób+z+niepełnosprawnością.pdf/

źródło: reha-news

20 maja 2021