Niepełnosprawność, Video

Gdynia. Kampania „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście

3,5 tys. orzeczeń o niepełnosprawności jest wydawanych w ciągu roku w Gdyni. Z myślą o nich powstała kampania „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście”, która ma pokazywać, że każdy powinien mieć taką samą możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, a niepełnosprawność nie może być powodem ograniczania dostępu do usług, edukacji czy życia kulturalnego.

Co roku w maju – gdyńskim miesiącu wrażliwości – rusza nowa odsłona kampanii wspierającej osoby niepełnosprawne i wykluczone. Projekt pokazuje, co tak naprawdę oznacza dostępność i jak ważne jest, żeby każdy miał możliwość uczestniczenia w życiu społecznym.

– Kampania ma pokazywać, że każdy powinien mieć możliwość uczestniczenia w życiu społecznym na wszystkich jego szczeblach, a niepełnosprawność nie może być powodem gorszego traktowania, pozbawiania lub ograniczania dostępu np. do edukacji, pracy, ogólnodostępnych usług, wsparcia społecznego czy życia kulturalnego – przekonuje Magdalena Biegańska, kierownik referatu ds. osób z niepełnosprawnością w gdyńskim magistracie.

– Dostępność pozwala jak największej liczbie osób korzystać z przestrzeni, produktów i usług na równych zasadach. A w połączeniu z otwartością i uśmiechem – czyni świat bardziej przyjaznym dla wszystkich – zapewnia Magda Biegańska.

Jak przekonują organizatorzy kampanii, chodzi o to, że każdy może wypożyczyć książkę z biblioteki, ale osoba niewidoma nie może jej przeczytać, ktoś inny może oglądać telewizję, ale niedosłyszy, więc wiele informacji go omija, z kolei uczeń bez komputera nie może uczestniczyć w e-lekcjach.

W ramach w tegorocznej kampanii zaplanowano m.in.:

  • szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej dla gdyńskich organizacji pozarządowych,
  • spot promujący kampanię,
  • napis zwracający uwagę na tematykę kampanii, który będzie pojawiał się raz w tygodniu w witrynach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
  • cykl infografik edukacyjnych „Co to jest dostępność?”; zostaną też wymienione jej rodzaje: dostępność architektoniczna – projektowanie uniwersalne, dostępność cyfrowa, komunikacyjno-informacyjna (np. jakie urządzenia wspierają osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu), a także ogólnoświatowe symbole niepełnosprawności oraz czworonożny pomocnik – rodzaje psów, które pomagają w codzienności jako asystenci i przewodnicy.

źródło: Trojmiasto.pl

14 maja 2021